29 okt 2015 06:00

29 okt 2015 06:00

Billigare kretsar gav ingenjörspris

Fredrik Brosser får pris för examensarbete som främjar rymdteknik

Fredrik Brosser, 24 år, från Falköping är en av två unga studenter som delar på Lilla Polhemspriset i år. Det är Sveriges ingenjörer som delar ut priset för bästa examensarbete på Chalmers civilingenjörsutbildning.

Priset är på 50 000 kronor och Fredrik Brosser delar det med Emil Milh från Göteborg.

Tillsammans har de utvärderat en typ av elektroniska kretsar som används allt mer i satelliter. Tekniken heter FPGA (Field Programmable Gate Array) och kretsarna går att omprogrammera med storflexibilitet, men de är också känsliga för den joniserande strålningsmiljö som elektronik utsätts för i rymden.

Billigare och bättre

Enligt priskommittén kan dessa ersätta många av de specialanpassade kretsar som används i dag. ”Det kan leda till stora kostnadsbesparingar samtidigt som prestanda och livslängd för systemen ökar”, skriver juryn.

Fredrik jobbar just nu som applikationsingenjör på ARM Ltd i Cambridge, Storbritannien. Hans kollega Emil Milh, 24 år är systemutvecklare på Bombardier Transportation RCS där han just nu jobbar med projektledning som trainee i Pittsburgh, USA.

Lilla Polhemspriset delas ut vid Polhemsfesten i Stockholm den 17 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut det stora Polhemspriset 2015.

Examensarbetet SEU Mitigation Techniques for Advanced Programmable FPGA in Space är utfört vid institutionen för Data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola och på RUAG Space i Göteborg.

Priset är på 50 000 kronor och Fredrik Brosser delar det med Emil Milh från Göteborg.

Tillsammans har de utvärderat en typ av elektroniska kretsar som används allt mer i satelliter. Tekniken heter FPGA (Field Programmable Gate Array) och kretsarna går att omprogrammera med storflexibilitet, men de är också känsliga för den joniserande strålningsmiljö som elektronik utsätts för i rymden.

Billigare och bättre

Enligt priskommittén kan dessa ersätta många av de specialanpassade kretsar som används i dag. ”Det kan leda till stora kostnadsbesparingar samtidigt som prestanda och livslängd för systemen ökar”, skriver juryn.

Fredrik jobbar just nu som applikationsingenjör på ARM Ltd i Cambridge, Storbritannien. Hans kollega Emil Milh, 24 år är systemutvecklare på Bombardier Transportation RCS där han just nu jobbar med projektledning som trainee i Pittsburgh, USA.

Lilla Polhemspriset delas ut vid Polhemsfesten i Stockholm den 17 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut det stora Polhemspriset 2015.

Examensarbetet SEU Mitigation Techniques for Advanced Programmable FPGA in Space är utfört vid institutionen för Data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola och på RUAG Space i Göteborg.

  • Rikard Jansson