29 okt 2015 20:00

29 okt 2015 20:00

"Eleverna blir mer självständiga"

Studiestöd på modersmål nytt grepp i undervisningen

Talböcker på arabiska och somaliska gör det enklare för nyanlända elever att sedan hänga med på lärarens genomgång. Det nya studieverktyget för nyanlända avänds just nu på Stenstorpskolan.

Det är företaget Inläsningstjänst som lanserat studieverktyget för nyanlända på deras modersmål. Falköpings kommun är en av ett 80-tal kommuner som köpt in tjänsten.

Undervisningen sker streamat över en hemsida men talböckerna går också att ladda ner som ljudfil till datorn och går sedan att använda utan internetuppkoppling.

– Det är otroligt bra utbud av böcker och en lättanvänd tjänst, säger Carina Ekring, SO-lärare på Stenstorpskolan.

Just nu har hon fyra elever i sjunde klass som använder sig av verktyget. Böckerna är också inlästa på svenska som även gynnar lässvaga elever.

– Eleverna blir mer självständiga. Det kan var hopplöst att hänga med i undervisningen om man bara varit här ett år. Många har läst på inför lektionerna på modersmålet och då blir det mycket lättare att ta till sig informationen på svenska.

Det mesta av materialet är för elever i årskurs 7-9.

– Men det kommer mer och mer i de lägre åldrarna.

Det finns även skönlitteratur inläst och Inläsningstjänst vill gärna att man tipsar om fler böcker att översätta och läsa in.

Det är företaget Inläsningstjänst som lanserat studieverktyget för nyanlända på deras modersmål. Falköpings kommun är en av ett 80-tal kommuner som köpt in tjänsten.

Undervisningen sker streamat över en hemsida men talböckerna går också att ladda ner som ljudfil till datorn och går sedan att använda utan internetuppkoppling.

– Det är otroligt bra utbud av böcker och en lättanvänd tjänst, säger Carina Ekring, SO-lärare på Stenstorpskolan.

Just nu har hon fyra elever i sjunde klass som använder sig av verktyget. Böckerna är också inlästa på svenska som även gynnar lässvaga elever.

– Eleverna blir mer självständiga. Det kan var hopplöst att hänga med i undervisningen om man bara varit här ett år. Många har läst på inför lektionerna på modersmålet och då blir det mycket lättare att ta till sig informationen på svenska.

Det mesta av materialet är för elever i årskurs 7-9.

– Men det kommer mer och mer i de lägre åldrarna.

Det finns även skönlitteratur inläst och Inläsningstjänst vill gärna att man tipsar om fler böcker att översätta och läsa in.

  • Rikard Jansson