30 okt 2015 10:00

30 okt 2015 10:07

Bröt tystnadsplikt

HEMTJÄNST

En personal som jobbar inom hemtjänst blev påkommen med att prata om en brukares förehavanden med en annan person inne på en matbutik.

Händelsen inträffade tidigare i oktober och ledde till att den som bröt tystnadsplikten kallades till sin enhetschef för ett samtal.

En personal som jobbar inom hemtjänst blev påkommen med att prata om en brukares förehavanden med en annan person inne på en matbutik.

Händelsen inträffade tidigare i oktober och ledde till att den som bröt tystnadsplikten kallades till sin enhetschef för ett samtal.

  • Rikard Jansson