30 okt 2015 17:00

30 okt 2015 17:00

"Invånarna ska kunna påverka"

Medborgardialog önskas inför digital översiktsplan

Var ska framtida bostadsområden ligga? Vart hamnar nästa handelsområde? Det vill majoritetspolitikerna att Falköpingsborna ska vara med och bestämma. Nu ska en digital översiktsplan tas fram.

– Ett väldigt spännande jobb, säger Dan Hovskär, KD, ordförande i byggnadsnämnden.

– Det involverar alla delar av kommunen. Både internt och gentemot invånarna för att få en medborgardialog om hur vi vill vi utveckla Falköping.

Översiktsplanen innefattar även kringorterna och landsbygden. Mötena med medborgarna ska ske både genom webben och träffar fysiskt.

Digitala kartor

Genom att allt underlag, detaljerade kartor, finns på nätet så ska man kunna ge förslag utifrån det.

– Vi vill gå ut och fråga medborgarna i ett tidigt skede innan det finns ett förslag.

Ett område som han tar upp är flygplatsen. Kan det bli nästa bostadsområde?

Handelsområdet vid Ållebergs center börjar bli fullt.

– Vart ska nästa ligga? Ska vi bygga nya stadsdelar? Det finns många spännande öppningar.

Samtidigt menar han att det krävs förtätning av centrum och att använda sig av den infrastruktur som redan finns.

– Man måste jobba på båda sätt.

Beslut nästa år

Byggnadsnämnden räknar med att översiktsplanen kan komma att antas under tredje kvartalet 2017. Så det är en ganska lång väg att gå. Men förslag ska kunna ges redan från årsskiftet i det nya formatet.

Planen är tänkt att löpa under minst en 20-årsperiod och ska kunna revideras en gång varje mandatperiod utifrån hur förutsättningarna förändras. Dan Hovskär ser också läge att uppdatera målet om hur många invånare som ska bo i Falköping. Det nuvarande målet löper ut 2020 om 35 000 invånare.

– Ett väldigt spännande jobb, säger Dan Hovskär, KD, ordförande i byggnadsnämnden.

– Det involverar alla delar av kommunen. Både internt och gentemot invånarna för att få en medborgardialog om hur vi vill vi utveckla Falköping.

Översiktsplanen innefattar även kringorterna och landsbygden. Mötena med medborgarna ska ske både genom webben och träffar fysiskt.

Digitala kartor

Genom att allt underlag, detaljerade kartor, finns på nätet så ska man kunna ge förslag utifrån det.

– Vi vill gå ut och fråga medborgarna i ett tidigt skede innan det finns ett förslag.

Ett område som han tar upp är flygplatsen. Kan det bli nästa bostadsområde?

Handelsområdet vid Ållebergs center börjar bli fullt.

– Vart ska nästa ligga? Ska vi bygga nya stadsdelar? Det finns många spännande öppningar.

Samtidigt menar han att det krävs förtätning av centrum och att använda sig av den infrastruktur som redan finns.

– Man måste jobba på båda sätt.

Beslut nästa år

Byggnadsnämnden räknar med att översiktsplanen kan komma att antas under tredje kvartalet 2017. Så det är en ganska lång väg att gå. Men förslag ska kunna ges redan från årsskiftet i det nya formatet.

Planen är tänkt att löpa under minst en 20-årsperiod och ska kunna revideras en gång varje mandatperiod utifrån hur förutsättningarna förändras. Dan Hovskär ser också läge att uppdatera målet om hur många invånare som ska bo i Falköping. Det nuvarande målet löper ut 2020 om 35 000 invånare.

  • Rikard Jansson