30 okt 2015 12:00

30 okt 2015 12:49

Sång, ramsor och närhet

Babyrytmik kan fortsätta

Första terminen av babyrytmik är nu avslutad i S:t Olofs kyrka, men redan nu förbereder sig Svenska kyrkan för fler tillfällen under våren.

Det är under tre måndagar i oktober som babyrytmiken för småbarnsföräldrar har arrangerats tillsammans med sina barn i åldrarna 0-9 månader.

– Babyrytmik handlar om sång, ramsor och närhet mellan barn och vuxen. Det är ett härligt sätt att umgås med sitt barn som också utvecklar barnets motorik med musiken som redskap, säger kyrkomusiker Maggan Plumppu.

Det är hon som ansvarat för kursen tillsammans med prästen Emanuel Carlsson och gläds åt att mottagandet från kursdeltagarna har varit mycket positivt. Datum för vårens träffar är ännu inte bestämt.

Det är under tre måndagar i oktober som babyrytmiken för småbarnsföräldrar har arrangerats tillsammans med sina barn i åldrarna 0-9 månader.

– Babyrytmik handlar om sång, ramsor och närhet mellan barn och vuxen. Det är ett härligt sätt att umgås med sitt barn som också utvecklar barnets motorik med musiken som redskap, säger kyrkomusiker Maggan Plumppu.

Det är hon som ansvarat för kursen tillsammans med prästen Emanuel Carlsson och gläds åt att mottagandet från kursdeltagarna har varit mycket positivt. Datum för vårens träffar är ännu inte bestämt.

  • Rikard Jansson