03 nov 2015 06:00

03 nov 2015 06:00

Kommunen digitaliseras med surfplattor

Politiker börjar använda surfplattor på möten

Falköpings kommun sällar sig till raden kommuner som använder surfplattor i det politiska arbetet. Samtliga ledamöter och ersättare har nu tagit steget in i den digitala världen för att slippa krångel med pappersdokument. Hittills har det bemötts positivt.

150 stycken surfplattor har delats ut till kommunens alla politiska ledamöter och ersättare. Kanslichefen Linda Karelid har arbetat med projektet och säger att det hela började med ett beslut i kommunfullmäktige.

– Under förra mandatperioden tillsattes en utredning om effektiviserade mötesdokument.

Problemet man har sett är den stora pappersmängd som politiker och tjänstemän har tvingats bära och skicka runt. Nu ska allt finnas samlat digitalt för bättre möjlighet till hantering.

Utbildning

Alla politiker har fått grundlig träning i surfplattans funktioner. Utbildningen, som har hållits av Linda Börjesson på IT-avdelningen, påbörjades redan i augusti och har fortsatt kontinuerligt fram tills nu.

– Det har varit genomgång i hur man använder den och hur man tar fram handlingar under ordinarie möten, säger Karelid.

Klar för användning

Försök hade tidigare gjorts i nämnder. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober blev det dags för samtliga politiker att tillämpa tekniken. Då fick de alla sina möteshandlingar på elektronisk väg.

– Det har gått över förväntan, flutit på bra. Det har varit en positiv inställning bland politikerna.

Redan nu har visats visst intresse för vidareutveckling av systemet.

– Bland dem som har använt surfplatta förut har det kommit önskan om fler funktioner.

”En vanesak”

Det kommer att fortsätta på samma sätt fram till nästa år. Förhoppningsvis har alla då kommit in i det.

– Införandeprojektet ska vara klart vid årsskiftet. Sedan ska övergå i vanligt drift.

Hög tid

Landets kommuner har antagit användningen med surfplattor olika snabbt. Överlag verkar det ha gjort succé, medan det på andra håll gått sämre. I Ronneby återgick man till papper efter mycket tekniskt strul.

Att Falköping tar steget nu tror Karelid beror på att det upplevdes vara hög tid bland politikerna inför den nya mandatperioden.

Budgeterat

Kostnaden för inköp av surfplattor tror Karelid ligger runt en miljon kr. Det har funnits med i budgeten.

I början av nästa år ska man utvärdera hur användandet av surfplattorna har fungerat.

150 stycken surfplattor har delats ut till kommunens alla politiska ledamöter och ersättare. Kanslichefen Linda Karelid har arbetat med projektet och säger att det hela började med ett beslut i kommunfullmäktige.

– Under förra mandatperioden tillsattes en utredning om effektiviserade mötesdokument.

Problemet man har sett är den stora pappersmängd som politiker och tjänstemän har tvingats bära och skicka runt. Nu ska allt finnas samlat digitalt för bättre möjlighet till hantering.

Utbildning

Alla politiker har fått grundlig träning i surfplattans funktioner. Utbildningen, som har hållits av Linda Börjesson på IT-avdelningen, påbörjades redan i augusti och har fortsatt kontinuerligt fram tills nu.

– Det har varit genomgång i hur man använder den och hur man tar fram handlingar under ordinarie möten, säger Karelid.

Klar för användning

Försök hade tidigare gjorts i nämnder. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober blev det dags för samtliga politiker att tillämpa tekniken. Då fick de alla sina möteshandlingar på elektronisk väg.

– Det har gått över förväntan, flutit på bra. Det har varit en positiv inställning bland politikerna.

Redan nu har visats visst intresse för vidareutveckling av systemet.

– Bland dem som har använt surfplatta förut har det kommit önskan om fler funktioner.

”En vanesak”

Det kommer att fortsätta på samma sätt fram till nästa år. Förhoppningsvis har alla då kommit in i det.

– Införandeprojektet ska vara klart vid årsskiftet. Sedan ska övergå i vanligt drift.

Hög tid

Landets kommuner har antagit användningen med surfplattor olika snabbt. Överlag verkar det ha gjort succé, medan det på andra håll gått sämre. I Ronneby återgick man till papper efter mycket tekniskt strul.

Att Falköping tar steget nu tror Karelid beror på att det upplevdes vara hög tid bland politikerna inför den nya mandatperioden.

Budgeterat

Kostnaden för inköp av surfplattor tror Karelid ligger runt en miljon kr. Det har funnits med i budgeten.

I början av nästa år ska man utvärdera hur användandet av surfplattorna har fungerat.

  • Jesper Sydhagen