04 nov 2015 06:00

04 nov 2015 06:00

Ett friluftsråd är på gång

Kommunen vill samarbeta med allmänheten

Bildandet av ett friluftsråd är planerat från kommunens håll. Tanken är att allmänheten och föreningslivet ska ha större inflytande i bevarandet av naturområden. På tisdagskvällen ägde ett möte rum som ett första steg i denna riktning.

Regeringen beslutade för några år sedan om en målsättning i tio punkter som ska underlätta för människor att vistas i naturen. Utifrån detta har kommunen framställt en friluftsplan.

Man vill bevara områden med höga natur- och kulturvärden och utveckla dem. Omnämnda som särskilt viktiga områden är Hornborgasjön, Skogastorpskärret, Smula ås och de andra naturreservaten.

Rådet finns i planen

I kommunens plan anges också att ett friluftsråd ska bildas. Härigenom vill man att målen ska kunna uppfyllas genom en stärkt koppling till allmänheten.

Friluftsrådet är mycket en produkt att tjänstemännens förarbete. Redan har man träffat bland annat hembygdsföreningar och Friluftsfrämjandet för att höra deras synpunkter på friluftsplanen.

Öppet möte

Bildandet av ett friluftsråd var syftet med ett öppet möte, förlagt till tisdag kväll.

Stefan Andersson, som är fritidskonsulent på kommunen, tror på utsikterna om ett brett och givande samarbete.

– Första steget tar vi ikväll. Jag hoppas vi får frågor där det ställs på sin spets.

Allmänhetens åsikter

– En förhoppning är att föreningslivet och allmänheten har åsikter om målsättningarna i friluftsplanen som Falköpings kommun har kommit fram till.

Det handlar om vad man för närvarande tycker är viktigt och hur man ska gå vidare.

Frågeställningarna kan röra till exempelvis allemansrätten och skyddade områden, vilket Falköping har mycket av.

Bredare perspektiv

– Vi kan få ett bredare perspektiv. Friluftslivet kan få sina intressen stärkta, så vi inte glömmer bort dem.

Hur friluftsrådet ska vara utformat är inte bestämt. Kanske är det fastställt redan vid första träffen, förutsatt att tillräckligt många intresserade har dykt upp.

– Vi är öppna med vilka som ska ingå i rådet.

Åtminstone ska allmänheten under kvällen ha fått möjlighet att uttala sig om hur arbetsområdet ska utföras.

– Det är ny mark som bryts här, säger Andersson.

Regeringen beslutade för några år sedan om en målsättning i tio punkter som ska underlätta för människor att vistas i naturen. Utifrån detta har kommunen framställt en friluftsplan.

Man vill bevara områden med höga natur- och kulturvärden och utveckla dem. Omnämnda som särskilt viktiga områden är Hornborgasjön, Skogastorpskärret, Smula ås och de andra naturreservaten.

Rådet finns i planen

I kommunens plan anges också att ett friluftsråd ska bildas. Härigenom vill man att målen ska kunna uppfyllas genom en stärkt koppling till allmänheten.

Friluftsrådet är mycket en produkt att tjänstemännens förarbete. Redan har man träffat bland annat hembygdsföreningar och Friluftsfrämjandet för att höra deras synpunkter på friluftsplanen.

Öppet möte

Bildandet av ett friluftsråd var syftet med ett öppet möte, förlagt till tisdag kväll.

Stefan Andersson, som är fritidskonsulent på kommunen, tror på utsikterna om ett brett och givande samarbete.

– Första steget tar vi ikväll. Jag hoppas vi får frågor där det ställs på sin spets.

Allmänhetens åsikter

– En förhoppning är att föreningslivet och allmänheten har åsikter om målsättningarna i friluftsplanen som Falköpings kommun har kommit fram till.

Det handlar om vad man för närvarande tycker är viktigt och hur man ska gå vidare.

Frågeställningarna kan röra till exempelvis allemansrätten och skyddade områden, vilket Falköping har mycket av.

Bredare perspektiv

– Vi kan få ett bredare perspektiv. Friluftslivet kan få sina intressen stärkta, så vi inte glömmer bort dem.

Hur friluftsrådet ska vara utformat är inte bestämt. Kanske är det fastställt redan vid första träffen, förutsatt att tillräckligt många intresserade har dykt upp.

– Vi är öppna med vilka som ska ingå i rådet.

Åtminstone ska allmänheten under kvällen ha fått möjlighet att uttala sig om hur arbetsområdet ska utföras.

– Det är ny mark som bryts här, säger Andersson.

  • Jesper Sydhagen