05 nov 2015 06:00

05 nov 2015 06:00

Heldag för seniorerna

Föreläsningar och utställningar i Pingstkyrkan

Årets seniormässa ska äga rum under dagen den 19 november. Det är ett evenemang som, vilket namnet antyder, riktar sig till äldre besökare och erbjuder bland annat föreläsningar och underhållning. En stor del av programmet kommer att vara tillägnat integration.

Seniormässan brukar locka många besökare. Den arrangeras av kommunen i samarbete med Kommunala Pensionsrådet.

Senaste gången den hölls var för två år sedan. Nu är det nya tag som gäller, och med ett nytt tema: mångfald, integration och kultur. Detta år ser programmet ut att vara längre än tidigare.

På Pingstkyrkan

Platsen för tillställningen ska vara Pingstkyrkan. Både stora scenen och biosalongen kommer behöva användas för att ge rum åt de många eventen.

Aktiviteterna avlöser varandra i rask takt under dagen. Det hela börjar kl. 11 då Kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson ska inviga mässan.

Föreläsningar

Det bjuds på en mängd föreläsningar kring flyktingar och integration. Alexander Lowejko talar om fördomar och myter kring invandring. Catharina Ungh från kommunen berättar om hur vi påverkas av att människor är på flykt.

Integration

Hur ensamkommande barn integreras i Falköping är temat som Majid Komayesh Nejad ska tala på. Connect Falköping är också där för att informera om hur de jobbar.

Underhållning kommer att finnas. Denna innefattar dansuppvisning av SKPF Linedance och musik av Sångfåglarna samt Adil Doski från Kurdistans kulturförening.

Utställning

En foto- och filmutställning med namnet ”Jag är inte längre rädd” ska invigas.

Ett femtiotal utställare kommer att vara på plats och de representerar vitt skilda verksamheter. Det är allt från kommunala organisationer till föreningar och företag.

Under dagen finns dessutom lotteri och servering.

Seniormässan brukar locka många besökare. Den arrangeras av kommunen i samarbete med Kommunala Pensionsrådet.

Senaste gången den hölls var för två år sedan. Nu är det nya tag som gäller, och med ett nytt tema: mångfald, integration och kultur. Detta år ser programmet ut att vara längre än tidigare.

På Pingstkyrkan

Platsen för tillställningen ska vara Pingstkyrkan. Både stora scenen och biosalongen kommer behöva användas för att ge rum åt de många eventen.

Aktiviteterna avlöser varandra i rask takt under dagen. Det hela börjar kl. 11 då Kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson ska inviga mässan.

Föreläsningar

Det bjuds på en mängd föreläsningar kring flyktingar och integration. Alexander Lowejko talar om fördomar och myter kring invandring. Catharina Ungh från kommunen berättar om hur vi påverkas av att människor är på flykt.

Integration

Hur ensamkommande barn integreras i Falköping är temat som Majid Komayesh Nejad ska tala på. Connect Falköping är också där för att informera om hur de jobbar.

Underhållning kommer att finnas. Denna innefattar dansuppvisning av SKPF Linedance och musik av Sångfåglarna samt Adil Doski från Kurdistans kulturförening.

Utställning

En foto- och filmutställning med namnet ”Jag är inte längre rädd” ska invigas.

Ett femtiotal utställare kommer att vara på plats och de representerar vitt skilda verksamheter. Det är allt från kommunala organisationer till föreningar och företag.

Under dagen finns dessutom lotteri och servering.

  • Jesper Sydhagen