10 nov 2015 20:05

11 nov 2015 07:40

Fjäderfän ska hållas inomhus

FALKÖPING: Risk för newcastlesjuka efter upptäckt av duvpest

Virussjukdomen duvpest har påträffats hos döda duvor i Falköping. Nu tvingas alla som håller fjäderfän för kommersiellt bruk hålla sina fåglar inomhus i en månad på grund av risken för newcastlesjuka.

Jordbruksverkets beslut blev officiellt på tisdagen och innebär även att de har mer än 350 värphönsplatser också måste hålla fåglarna inomhus till och med den 10 december.

Enligt myndigheten har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påvisat duvpestvirus hos vilda duvor i Falköping. Viruset kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar.

– I dagsläget finns inga tecken på att smittan från de vilda duvorna har spridits till tama fåglar. Beslutet gäller till och med den 10 december, säger Karin Åhl på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa i ett pressmeddelande.

Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Jordbruksverket rekommenderar alla som håller fåglar i fångenskap att vidta allmänna hygienregler. Djurhållare ska tänka på att ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.

Jordbruksverkets beslut blev officiellt på tisdagen och innebär även att de har mer än 350 värphönsplatser också måste hålla fåglarna inomhus till och med den 10 december.

Enligt myndigheten har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, påvisat duvpestvirus hos vilda duvor i Falköping. Viruset kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar.

– I dagsläget finns inga tecken på att smittan från de vilda duvorna har spridits till tama fåglar. Beslutet gäller till och med den 10 december, säger Karin Åhl på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa i ett pressmeddelande.

Viruset kan hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Jordbruksverket rekommenderar alla som håller fåglar i fångenskap att vidta allmänna hygienregler. Djurhållare ska tänka på att ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar.

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Därför måste djurägare som misstänker newcastlesjuka kontakta en veterinär. Veterinären ska i sin tur rapportera misstanke om newcastlesjuka till länsveterinären och Jordbruksverket. Alla som håller fåglar i fångenskap uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.