12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Äldre får två matalternativ

FALKÖPING: Ny handlingsplan för kostpolicyn

Snart kan personer på äldreboenden och i hemtjänsten få större inflytande i matfrågan.
– Det är oerhört positivt att kunna välja, säger socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S).

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag om att personer på äldreboende ska få större möjligheter påverka sin kost. Det går ut på att införa en alternativ maträtt vid sidan om den ordinarie.

Under det senaste mötet fick socialnämnden en chans att yttra sig i ärendet och det mottogs mycket positivt. Nämnden trotsade på att systemet skulle införas även inom hemvården, något som tekniska nämnden nu ska kolla närmare på. Eftersom hemtjänsten använder sig av matlådor så kräver det systemet en liten annan lösning.

Under nästa år kommer matvalet att provas på utvalda ålderdomshem. Blir utfallet positivt hoppas de på att kunna erbjuda två val på alla boenden för äldre och förhoppningsvis också inom hemtjänsten.

Ett liknande system finns redan på skolorna i Falköpings kommun.

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag om att personer på äldreboende ska få större möjligheter påverka sin kost. Det går ut på att införa en alternativ maträtt vid sidan om den ordinarie.

Under det senaste mötet fick socialnämnden en chans att yttra sig i ärendet och det mottogs mycket positivt. Nämnden trotsade på att systemet skulle införas även inom hemvården, något som tekniska nämnden nu ska kolla närmare på. Eftersom hemtjänsten använder sig av matlådor så kräver det systemet en liten annan lösning.

Under nästa år kommer matvalet att provas på utvalda ålderdomshem. Blir utfallet positivt hoppas de på att kunna erbjuda två val på alla boenden för äldre och förhoppningsvis också inom hemtjänsten.

Ett liknande system finns redan på skolorna i Falköpings kommun.