12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Bättre språkkunskaper

FLYKTINGKRISEN: Språkresurs vid försörjningsstöd

En tjänst behöver inrättas för att förhindra språkförbistring.

Personalen på kommunens socialtjänst kan komma ha svårt att kommunicera med nyanlända flyktingar på grund av bristande språkkunskaper.

Förstå varandra

För att kunna ge de nyanlända som söker försörjningsstöd en bra service behöver det tillsättas en språkresurs inom individ- och familjeomsorgen.

För att kunna göra det har socialnämnden beslutat att ansöka om 430 000 kronor hos kommunstyrelsen från den prestationsbaserade ersättningen.

Fösta tiden

Nämnden förväntar sig att behovet av försörjningsstöd kommer att öka i och med att flyktingströmmarna gör det. Många kan tänkas behöva ekonomisk hjälp den första tiden i det nya landet. Under den perioden har de flesta inte lärt sig språket vilket kan göra det svårt att kommunicera. Socionomerna på individ- och familjeomsorgen besitter inte tillräkliga utomeuropeiska språkkunskaper för att kunna ge rätt stöd.

Personalen på kommunens socialtjänst kan komma ha svårt att kommunicera med nyanlända flyktingar på grund av bristande språkkunskaper.

Förstå varandra

För att kunna ge de nyanlända som söker försörjningsstöd en bra service behöver det tillsättas en språkresurs inom individ- och familjeomsorgen.

För att kunna göra det har socialnämnden beslutat att ansöka om 430 000 kronor hos kommunstyrelsen från den prestationsbaserade ersättningen.

Fösta tiden

Nämnden förväntar sig att behovet av försörjningsstöd kommer att öka i och med att flyktingströmmarna gör det. Många kan tänkas behöva ekonomisk hjälp den första tiden i det nya landet. Under den perioden har de flesta inte lärt sig språket vilket kan göra det svårt att kommunicera. Socionomerna på individ- och familjeomsorgen besitter inte tillräkliga utomeuropeiska språkkunskaper för att kunna ge rätt stöd.