12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Håll fjäderfän inomhus

FALKÖPING: Risk för newcastlesjuka

De som håller fjäderfän för kommersiellt bruk eller som har mer än 350 värphönsplatser ska hålla sina fåglar inomhus i Falköpings kommun. Duvpestvirus har hittats och det kan orsaka newcastlesjuka.

Statens veterinärmedicinska anstalt har hittat virussjukdomen duvpest hos döda vilda duvor i Falköpings kommun. Viruset är inte farligt för människor men kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar. Med anledning av det ska alla som håller fjärderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser hålla fåglarna inomhus.

– I dagsläget finns inga tecken på att smittan från de vilda duvorna har spridits till tama fåglar. Beslutet gäller till och med den 10 december, säger Karin Åhl, på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, på Falköpings kommuns hemsida.

Jordbruksverket rekommenderar också att alla som håller fåglar i fångenskap ska vidta allmänna hygienregler. Det innebär att ge foder och dricksvatten inomhus alternativt under ett skydd där fåglarna inte får kontakt med vilda fåglar.

De djurägare som misstänker att fåglar fått newcastlesjukan ska kontakta veterinär. Det är nämligen en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Veterinären ska rapportera misstanken till länsveterinären och Jordbruksverket.

Nervsystemet, andningsorganen och tarmen angrips av viruset. Symptomen kan variera och sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos höns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Hos ankor och gäss, som också är känsliga, ser man mer sällan allvarligare utbrott. Många vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga.

De fåglar som är infekterade utsöndrar viruset framför allt med träck. Viruset kan komma in i fjäderfähuset på många olika sätt, till exempel via ventilationen eller med foder som kommit i kontakt med träck. Infektionen överförs framför allt fåglar emellan. Även redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar kan sprida smittan.

Fotnot: Fakta hämtad från Falköpings kommuns hemsida

Statens veterinärmedicinska anstalt har hittat virussjukdomen duvpest hos döda vilda duvor i Falköpings kommun. Viruset är inte farligt för människor men kan orsaka newcastlesjuka hos tama fåglar. Med anledning av det ska alla som håller fjärderfän för kommersiellt bruk eller har mer än 350 värphönsplatser hålla fåglarna inomhus.

– I dagsläget finns inga tecken på att smittan från de vilda duvorna har spridits till tama fåglar. Beslutet gäller till och med den 10 december, säger Karin Åhl, på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, på Falköpings kommuns hemsida.

Jordbruksverket rekommenderar också att alla som håller fåglar i fångenskap ska vidta allmänna hygienregler. Det innebär att ge foder och dricksvatten inomhus alternativt under ett skydd där fåglarna inte får kontakt med vilda fåglar.

De djurägare som misstänker att fåglar fått newcastlesjukan ska kontakta veterinär. Det är nämligen en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Veterinären ska rapportera misstanken till länsveterinären och Jordbruksverket.

Nervsystemet, andningsorganen och tarmen angrips av viruset. Symptomen kan variera och sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos höns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Hos ankor och gäss, som också är känsliga, ser man mer sällan allvarligare utbrott. Många vilda fågelarter och burfåglar är också känsliga.

De fåglar som är infekterade utsöndrar viruset framför allt med träck. Viruset kan komma in i fjäderfähuset på många olika sätt, till exempel via ventilationen eller med foder som kommit i kontakt med träck. Infektionen överförs framför allt fåglar emellan. Även redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar kan sprida smittan.

Fotnot: Fakta hämtad från Falköpings kommuns hemsida