12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

Säger nej till samarbete

FALKÖPING: Stöd till familjer med missbruksproblem

Socialnämnden har beslutat att inte medverka i ett samordnat stöd till missbrukande ungdomar och deras familjer. De erbjuder redan samma hjälp direkt i Falköping.

Styrelsegruppen för vårdsamverkan i Skaraborg har tidigare föreslagit att kommunerna i Skaraborg ska starta ett ”Mini Maria” tillsammans. Verksamheten ska erbjuda ungdomar, deras familjer och andra närstående insatser som kan stoppa risk- och missbruk i ett tidigt skede.

Det har funnits förslag på att den nya mottagningen ska vara placerad i Skövde.

Finns redan

Socialnämnden i Falköping har beslutat att inte medverka i samarbetet. Beslutet grundar de på socialförvaltningens bedömning, att det redan finns en liknande, nyligen omorganiserad verksamhet i kommunen. Det nya samarbetet skulle därför inte fylla samma funktion och kommunen väljer i stället att satsa på den egna, redan etablerade verksamheten.

– Alla var överens om det, säger socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S)

Styrelsegruppen för vårdsamverkan i Skaraborg har tidigare föreslagit att kommunerna i Skaraborg ska starta ett ”Mini Maria” tillsammans. Verksamheten ska erbjuda ungdomar, deras familjer och andra närstående insatser som kan stoppa risk- och missbruk i ett tidigt skede.

Det har funnits förslag på att den nya mottagningen ska vara placerad i Skövde.

Finns redan

Socialnämnden i Falköping har beslutat att inte medverka i samarbetet. Beslutet grundar de på socialförvaltningens bedömning, att det redan finns en liknande, nyligen omorganiserad verksamhet i kommunen. Det nya samarbetet skulle därför inte fylla samma funktion och kommunen väljer i stället att satsa på den egna, redan etablerade verksamheten.

– Alla var överens om det, säger socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S)