12 nov 2015 06:00

12 nov 2015 06:00

System enklare att förstå

ÄLDREOMSORG: Nytt avgiftssystem

Nytt betalsystem ska göra det enklare för alla berörda.

Det kommer att införas ett nytt betalsystem för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Det nya sättet att räkna ska underlätta både för de som betalar och tar emot betalningarna.

I stället för att betala avgifterna i en klumpsumma månadsvis delas de nu upp och betalas vid varje tillfälle.

– Det kommer att bli lättare för alla, säger socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S).

Samma kostnad

Avgifterna kommer att vara ungefär de samma och maxtaxan kommer att finnas kvar och fungera på samma sätt som den gör i dagens system.

– Det kan bli några kronor mer eller mindre, säger Susanne Larsson (S).

Nästa år

Fördelarna är enligt henne en bättre översikt där alla vet vad de betalar och får betalt för.

Det nya systemet börjar användas från och med den 1 januari 2016

Det kommer att införas ett nytt betalsystem för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Det nya sättet att räkna ska underlätta både för de som betalar och tar emot betalningarna.

I stället för att betala avgifterna i en klumpsumma månadsvis delas de nu upp och betalas vid varje tillfälle.

– Det kommer att bli lättare för alla, säger socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S).

Samma kostnad

Avgifterna kommer att vara ungefär de samma och maxtaxan kommer att finnas kvar och fungera på samma sätt som den gör i dagens system.

– Det kan bli några kronor mer eller mindre, säger Susanne Larsson (S).

Nästa år

Fördelarna är enligt henne en bättre översikt där alla vet vad de betalar och får betalt för.

Det nya systemet börjar användas från och med den 1 januari 2016