13 nov 2015 06:00

13 nov 2015 06:00

Skolbyggen håller takten

STENSTORP: Här skola det bli nya plugg

Många längtar efter att de nya skolorna i Stenstorp och Åsarp ska bli klara. Och beskedet från byggledaren är glädjande:
– Båda projekten ser ut att fungera bra, så det ska nog bli som vi har tänkt oss, säger Stefan Danielsson till SLA.

I Stenstorp är man sedan en tid i byggfasen.

Gustaf Dalénskolan och Stenstorpsskolan ska som bekant bli en.

Den sammanslagna skolan - där elever från förskoleklass till årskurs nio kommer att gå – byggs upp i den förstnämnda skolan med två tillbyggnader.

Två nya byggnader

I första etappen byggs en av de två nya byggnaderna (se stora bilden) för de yngsta eleverna från förskoleklass upp till årskurs tre.

När den byggnaden är klar blir det inflyttning.

Detta ska ske efter sommarlovet nästa år.

Etapp två består av ombyggnation av den befintliga skolan.

Där ska det skapas ytor för eleverna som går i fyran och upp till nian. Här ska också administrationen ligga.

Nytt kök

I den här etappen ingår också den andra tillbyggnaden där skolans nya tillagningskök och matsal ska inhysas.

När detta sedan är färdigt är det dags för gymnastiksalen - som ska byggas om för att ge plats åt musik- och hemkunskapsundervisningen.

– Vi tillvaratar en del av sporthallen och omdisponerar ytorna så att de blir mer tillgängliga, säger Stefan Danielsson.

Flera av skolans lokaler ska också kunna hyras ut på kvällar och helger.

Under 2017 ska hela bygget vara klart.

Den nya skolan ska då ha plats för totalt 450 elever.

Gamla anor

Skolan i Åsarp har anor från 1920-talet, men den har flera gånger utökats med fler byggnader.

Just skolans många år på nacken samt att byggnaderna är utspridda är anledningen till att den ska byggas om.

Återstår att se hur den kommer se ut eftersom man fortfarande håller till i förberedelsefasen.

Barnen tycker till

– Vi är inte riktigt klara med gestaltningen i Åsarp. Personalen ingår i arbetsgruppen och barnen och föräldrarna får också vara med och tycka till och komma med förslag, säger Stefan Danielsson.

När skolan är ombyggd kommer hela förskolan att integreras.

Vid årsskiftet ska gestaltningen och budgeten vara klar.

I Stenstorp är man sedan en tid i byggfasen.

Gustaf Dalénskolan och Stenstorpsskolan ska som bekant bli en.

Den sammanslagna skolan - där elever från förskoleklass till årskurs nio kommer att gå – byggs upp i den förstnämnda skolan med två tillbyggnader.

Två nya byggnader

I första etappen byggs en av de två nya byggnaderna (se stora bilden) för de yngsta eleverna från förskoleklass upp till årskurs tre.

När den byggnaden är klar blir det inflyttning.

Detta ska ske efter sommarlovet nästa år.

Etapp två består av ombyggnation av den befintliga skolan.

Där ska det skapas ytor för eleverna som går i fyran och upp till nian. Här ska också administrationen ligga.

Nytt kök

I den här etappen ingår också den andra tillbyggnaden där skolans nya tillagningskök och matsal ska inhysas.

När detta sedan är färdigt är det dags för gymnastiksalen - som ska byggas om för att ge plats åt musik- och hemkunskapsundervisningen.

– Vi tillvaratar en del av sporthallen och omdisponerar ytorna så att de blir mer tillgängliga, säger Stefan Danielsson.

Flera av skolans lokaler ska också kunna hyras ut på kvällar och helger.

Under 2017 ska hela bygget vara klart.

Den nya skolan ska då ha plats för totalt 450 elever.

Gamla anor

Skolan i Åsarp har anor från 1920-talet, men den har flera gånger utökats med fler byggnader.

Just skolans många år på nacken samt att byggnaderna är utspridda är anledningen till att den ska byggas om.

Återstår att se hur den kommer se ut eftersom man fortfarande håller till i förberedelsefasen.

Barnen tycker till

– Vi är inte riktigt klara med gestaltningen i Åsarp. Personalen ingår i arbetsgruppen och barnen och föräldrarna får också vara med och tycka till och komma med förslag, säger Stefan Danielsson.

När skolan är ombyggd kommer hela förskolan att integreras.

Vid årsskiftet ska gestaltningen och budgeten vara klar.