15 nov 2015 15:59

15 nov 2015 15:59

40 sängplatser i källaren

FLYKTINGSITUATIONEN: Asylsökande får bo i Odenhallen

Migrationsverket har anvisat Falköpings kommun att ta emot 40 asylsökande och från och med måndag kommer 40 sängplatser finnas tillgängliga i Valhall.
– Det är en tillfällig lösning, säger Catharina Ungh.

Odenhallen fylls under helgen av ungdomar som spelar i Odencup. Ett av lagen sover i källaren i Valhall. Från och med måndag fram till den 10 december kommer denna lokal användas som ett tillfälligt boende för asylsökande.

– Det är en lokal som brukar användas som övernattningslokal vid exempelvis läger och liknande, säger Catharina Ungh, mångfaldsutvecklare i Falköpings kommun.

Tack vare detta fanns de 40 sängplatserna redan på plats i lokalen.

Det blir ett evakueringsboende vilket innebär att asylsökande endast ska bo en kort period i väntan på ett anläggningsboende.

– Det är en tillfällig lösning och tackvare att det inte fanns några bokningar i lokalen så påverkar det inte övrig föreningsverksamhet, säger Ungh.

Verksamheten kommer att drivas av kommunen, på uppdrag av Migrationsverket, och de asylsökande ska erbjudas en trygg miljö för återhämtning.

– Boendet kommer vara bemannat med personal dygnet runt, avslutar Ungh.

Odenhallen fylls under helgen av ungdomar som spelar i Odencup. Ett av lagen sover i källaren i Valhall. Från och med måndag fram till den 10 december kommer denna lokal användas som ett tillfälligt boende för asylsökande.

– Det är en lokal som brukar användas som övernattningslokal vid exempelvis läger och liknande, säger Catharina Ungh, mångfaldsutvecklare i Falköpings kommun.

Tack vare detta fanns de 40 sängplatserna redan på plats i lokalen.

Det blir ett evakueringsboende vilket innebär att asylsökande endast ska bo en kort period i väntan på ett anläggningsboende.

– Det är en tillfällig lösning och tackvare att det inte fanns några bokningar i lokalen så påverkar det inte övrig föreningsverksamhet, säger Ungh.

Verksamheten kommer att drivas av kommunen, på uppdrag av Migrationsverket, och de asylsökande ska erbjudas en trygg miljö för återhämtning.

– Boendet kommer vara bemannat med personal dygnet runt, avslutar Ungh.

  • Anna Leijon