17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 09:45

Falköping får 35,4 miljoner av regeringen

FLYKTINGSITUATIONEN: Ändringsbudget

Falköpings kommun får 35,4 miljoner av regeringen med anledning av flyktingsituationen.
– De blir jättevälkomna givetvis, säger Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S).

I en ändringsbudget som överlämnats till riksdagen föreslår regeringen ökade utgifter med elva miljarder kronor. Merparten är ett tillfälligt stöd till kommuner och civilsamhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Falköping får 35,4 miljoner kronor och Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S), säger att det givetvis är jättevälkomna pengar.

– De ska användas för att underlätta för dem som kommer hit. Framför allt kommer man använda dem till det som är syftet: Se till att alla barn som kommer hit får en vettig skolgång, att de ges en tidig möjlighet att lära sig svenska och utvecklas. Det är precis de frågorna som behöver jobbas med, här får vi pengar så att det inte belastar den kommunala budgeten. Det är ju jättebra, säger Conny Johansson.

Falköping ingår i ett nätverk med Nässjö, Borlänge och Lindesberg som alla tagit emot många somalier.

– För dem har det inte funnits någon långsiktig finansiering fullt ut.

Nu höjde regeringen integrationsersättningen per nyanländ till 125 000 kronor från tidigare 83 000.

– Det är ju jättebra. Vi är många kommuner som säger att om vi ska klara det här uppdraget så måste det till statlig finansiering fullt ut, för det kräver extraordinära insatser med både personal, lokaler och annat.

Lokaler är något som det, enligt Conny Johansson, arbetas intensivt med.

– Det är tacksamt att vår befolkning ökar, vi har ökat med nästan 300 personer i år. Det är fullt i våra skolor, vi bussar ut barn till våra småskolor och det börjar bli fullt i dem också. Nu letar vi lokaler överallt och ser om vi kan öppna upp lokaler som har varit i malpåse. Vi tror att vi under en kortare period får ha någon form av modullösningar för de nya eleverna som kommer. Vi hinner inte bygga så fort som det krävs.

Bostäder är också ett bekymmer, även om det finns planer på att bygga på flera ställen i Falköping så är det en process som tar tid.

I en ändringsbudget som överlämnats till riksdagen föreslår regeringen ökade utgifter med elva miljarder kronor. Merparten är ett tillfälligt stöd till kommuner och civilsamhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Falköping får 35,4 miljoner kronor och Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S), säger att det givetvis är jättevälkomna pengar.

– De ska användas för att underlätta för dem som kommer hit. Framför allt kommer man använda dem till det som är syftet: Se till att alla barn som kommer hit får en vettig skolgång, att de ges en tidig möjlighet att lära sig svenska och utvecklas. Det är precis de frågorna som behöver jobbas med, här får vi pengar så att det inte belastar den kommunala budgeten. Det är ju jättebra, säger Conny Johansson.

Falköping ingår i ett nätverk med Nässjö, Borlänge och Lindesberg som alla tagit emot många somalier.

– För dem har det inte funnits någon långsiktig finansiering fullt ut.

Nu höjde regeringen integrationsersättningen per nyanländ till 125 000 kronor från tidigare 83 000.

– Det är ju jättebra. Vi är många kommuner som säger att om vi ska klara det här uppdraget så måste det till statlig finansiering fullt ut, för det kräver extraordinära insatser med både personal, lokaler och annat.

Lokaler är något som det, enligt Conny Johansson, arbetas intensivt med.

– Det är tacksamt att vår befolkning ökar, vi har ökat med nästan 300 personer i år. Det är fullt i våra skolor, vi bussar ut barn till våra småskolor och det börjar bli fullt i dem också. Nu letar vi lokaler överallt och ser om vi kan öppna upp lokaler som har varit i malpåse. Vi tror att vi under en kortare period får ha någon form av modullösningar för de nya eleverna som kommer. Vi hinner inte bygga så fort som det krävs.

Bostäder är också ett bekymmer, även om det finns planer på att bygga på flera ställen i Falköping så är det en process som tar tid.