17 nov 2015 14:49

17 nov 2015 14:49

Vill satsa på miljöbränsle

FALKÖPING: Statligt stöd till biogasutbyggnad

Kommunen ska satsa på att utöka biogasanläggningens kapacitet. För detta ändamål har 3,9 miljoner kronor beviljats från statligt håll.

Genom regeringens satsning Klimatklivet får utbyggnaden av anläggningen ett finansiellt tillskott. Kommunens ansökning skickades in i september och i förra veckan gavs ett positivt besked.

– Vi hade aldrig fått pengarna om man inte hade trott på Falköping som en utvecklingsort, säger kommunstyrelsens vice ordförande Karola Svensson.

Bygger 2016

De av Naturvårdsverket beviljade 3,9 miljoner kronorna utgör trettio procent av projektets totala kostnad. Under 2016 måste pengarna användas.

– Vi har en anläggning som vi är stolta över. Nu står vi inför ett läge då vi behöver satsa ytterligare, säger Dan Gabrielsson, ordförande i tekniska nämnden.

Snart kommer kommunerna i östra Skaraborg att börja leverera ännu större mängder matavfall. Därför behöver förbehandlingsanläggningen byggas ut.

– Det är en rent mekanisk utbyggning av maskinerna som processar matavfallet, säger VA-chefen Stig Säll.

Ökad produktion

I dag kan anläggningen producera en sådan mängd biogas att den kan försörja runt 450 personbilar eller motsvarande per år. I Falköping går bland annat bussarna på biogas.

Med utbyggnaden kommer produktionskapaciteten att öka med runt 250 procent. Om detta utnyttjas till fullo så kommer koldioxidutsläppen att minskas ytterligare med ett tusen ton per år.

Miljörykte

Trots att verksamheten i dag går med förlust så menar Dan Gabrielsson att man måste lägga miljövinsten till ekvationen och tänka på framtiden.

– Det är viktigt att lyfta kommunens miljörykte, säger han.

Kommunen hoppas att satsningen kan fungera som en signal till allmänheten, att fler ska vilja ställa om sina fordon till biogas.

– Det är miljömässigt rätt och lyfter medvetenheten, säger Karola Svensson.

Genom regeringens satsning Klimatklivet får utbyggnaden av anläggningen ett finansiellt tillskott. Kommunens ansökning skickades in i september och i förra veckan gavs ett positivt besked.

– Vi hade aldrig fått pengarna om man inte hade trott på Falköping som en utvecklingsort, säger kommunstyrelsens vice ordförande Karola Svensson.

Bygger 2016

De av Naturvårdsverket beviljade 3,9 miljoner kronorna utgör trettio procent av projektets totala kostnad. Under 2016 måste pengarna användas.

– Vi har en anläggning som vi är stolta över. Nu står vi inför ett läge då vi behöver satsa ytterligare, säger Dan Gabrielsson, ordförande i tekniska nämnden.

Snart kommer kommunerna i östra Skaraborg att börja leverera ännu större mängder matavfall. Därför behöver förbehandlingsanläggningen byggas ut.

– Det är en rent mekanisk utbyggning av maskinerna som processar matavfallet, säger VA-chefen Stig Säll.

Ökad produktion

I dag kan anläggningen producera en sådan mängd biogas att den kan försörja runt 450 personbilar eller motsvarande per år. I Falköping går bland annat bussarna på biogas.

Med utbyggnaden kommer produktionskapaciteten att öka med runt 250 procent. Om detta utnyttjas till fullo så kommer koldioxidutsläppen att minskas ytterligare med ett tusen ton per år.

Miljörykte

Trots att verksamheten i dag går med förlust så menar Dan Gabrielsson att man måste lägga miljövinsten till ekvationen och tänka på framtiden.

– Det är viktigt att lyfta kommunens miljörykte, säger han.

Kommunen hoppas att satsningen kan fungera som en signal till allmänheten, att fler ska vilja ställa om sina fordon till biogas.

– Det är miljömässigt rätt och lyfter medvetenheten, säger Karola Svensson.

  • Jesper Sydhagen