18 nov 2015 16:06

18 nov 2015 16:07

Goda betyg för Falköpings äldrevård

VÅRD

Socialstyrelsen gör varje år en undersökning bland brukare inom hemtjänsten och äldreomsorgen där det framkommer vad de tycker om servicen. Liksom tidigare år får Falköping goda betyg jämfört med andra kommuner.

Undersökning gjordes i våras bland brukare 65 år och äldre. Deltagarna besvarade en enkät som rör bemötande, trygghet, inflytande, utförande, boendemiljö, mat och aktiviteter.

Det sammanställda resultatet syftar till att ge underlag för framtida utveckling och förbättring av vården.

Detta är tredje året som undersökningen görs och hittills har Falköping legat i framkant varje gång, bättre än genomsnittskommunen i både riket och Västra Götalands län.

Hemtjänsten

Bland svaren för hemtjänsten ingår, förutom kommunen, två privata utförare. Bland de sjuttio procenten av brukarna som svarade är nitton av tjugo sammantaget nöjda.

De säger nästan enhälligt att de får bra bemötande från personalen och att de känner förtroende för dem. Jämfört med brukare i riket är Falköpingsborna nöjdare i allt, utom vad gäller svårigheterna med att få träffa läkare vid behov.

Äldreomsorgen

Drygt hälften av brukarna inom äldreomsorgen svarade. De är till största delen nöjda och uppger att de i första hand är belåtna med personal- och trygghetsaspekter.

Man är överlag positivare än i riket, i synnerhet vad gäller personalfrågorna.

Maten smakar bättre

En tydlig höjning för äldreomsorgen är uppfattningen om hur maten smakar. I undersökningarna för både hemtjänsten och äldreomsorgen ser man dock att brukarna tycker ungefär likadant som i tidigare undersökningar.

Det som besvärar de deltagande brukarna mest, i Sverige såväl som i Falköping, är ensamhet.

Undersökning gjordes i våras bland brukare 65 år och äldre. Deltagarna besvarade en enkät som rör bemötande, trygghet, inflytande, utförande, boendemiljö, mat och aktiviteter.

Det sammanställda resultatet syftar till att ge underlag för framtida utveckling och förbättring av vården.

Detta är tredje året som undersökningen görs och hittills har Falköping legat i framkant varje gång, bättre än genomsnittskommunen i både riket och Västra Götalands län.

Hemtjänsten

Bland svaren för hemtjänsten ingår, förutom kommunen, två privata utförare. Bland de sjuttio procenten av brukarna som svarade är nitton av tjugo sammantaget nöjda.

De säger nästan enhälligt att de får bra bemötande från personalen och att de känner förtroende för dem. Jämfört med brukare i riket är Falköpingsborna nöjdare i allt, utom vad gäller svårigheterna med att få träffa läkare vid behov.

Äldreomsorgen

Drygt hälften av brukarna inom äldreomsorgen svarade. De är till största delen nöjda och uppger att de i första hand är belåtna med personal- och trygghetsaspekter.

Man är överlag positivare än i riket, i synnerhet vad gäller personalfrågorna.

Maten smakar bättre

En tydlig höjning för äldreomsorgen är uppfattningen om hur maten smakar. I undersökningarna för både hemtjänsten och äldreomsorgen ser man dock att brukarna tycker ungefär likadant som i tidigare undersökningar.

Det som besvärar de deltagande brukarna mest, i Sverige såväl som i Falköping, är ensamhet.

  • Jesper Sydhagen