20 nov 2015 09:35

20 nov 2015 09:35

Anställd stängdes av

FALKÖPING: Misstankar om psykiska övergrepp

En anställd har stängts av från sitt arbete på ett boende i Falköpings kommun. Detta eftersom det finns misstankar om att personen har utsatt andra för psykiska övergrepp.

I en avvikelserapport som skrevs för en vecka sedan framgår att en anställd vid ett ungdomsboende en tid innan kallats till ett möte.

Ansvariga hade då nåtts av information som ledde till att den anställde blev avstängd från sitt arbete.

Utredning pågår

Under avstängningen ska en utredning gällande olämpligt beteende och misskötsel genomföras.

Detta beskrivs som den omedelbara åtgärd som vidtogs när misstankarna blivit kända.

I avvikelserapporten framgår att det inte handlar om några fysiska övergrepp.

Hot och kränkningar

Däremot ska det röra sig om en rad övergrepp som sammanfattas under rubriken ”psykiska övergrepp”.

Det ska enligt rapporten handla om ett antal övergrepp – hot, kränkningar, skrämsel, sexuella övergrepp och även åldersdiskriminering.

De misstänkta händelserna leder också till att den ansvarige som skrivit avvikelserapporten har angett att det inträffade innebär bristande omvårdad.

I rapporten framgår inte om det är ungdomar på boendet eller kollegor till den nu avstängde anställde som har utsatts för de psykiska övergreppen.

I en avvikelserapport som skrevs för en vecka sedan framgår att en anställd vid ett ungdomsboende en tid innan kallats till ett möte.

Ansvariga hade då nåtts av information som ledde till att den anställde blev avstängd från sitt arbete.

Utredning pågår

Under avstängningen ska en utredning gällande olämpligt beteende och misskötsel genomföras.

Detta beskrivs som den omedelbara åtgärd som vidtogs när misstankarna blivit kända.

I avvikelserapporten framgår att det inte handlar om några fysiska övergrepp.

Hot och kränkningar

Däremot ska det röra sig om en rad övergrepp som sammanfattas under rubriken ”psykiska övergrepp”.

Det ska enligt rapporten handla om ett antal övergrepp – hot, kränkningar, skrämsel, sexuella övergrepp och även åldersdiskriminering.

De misstänkta händelserna leder också till att den ansvarige som skrivit avvikelserapporten har angett att det inträffade innebär bristande omvårdad.

I rapporten framgår inte om det är ungdomar på boendet eller kollegor till den nu avstängde anställde som har utsatts för de psykiska övergreppen.