24 nov 2015 10:35

24 nov 2015 10:35

Carp-motion om förhöjt reseavdrag

FALKÖPING: Liberalernas landsmöte

Under Liberalernas landsmöte antogs två motioner från Annika Carp, Falköping. Den ena behandlar vikten av småföretagande och den andra en höjning av reseavdraget för pendling till arbetet.

Folkpartiet har hållit landsmöte under tre dagar i Stockholm, där partiet också passade på att byta till sitt nya namn, Liberalerna.

Annica Carp tillhörde de motionärer som fick bifall för sina förslag om småföretagande samt reseavdrag, som nu kommer att ingå i partiets motion till höstbudgeten. Motionen om ”småföretag behövs och skapar jobb” blir vägledande i utskottet för företagande och regional tillväxt.

Reseavdrag

– Vi måste erkänna att bilen är ett nödvändigt transportmedel i stora delar av Sverige, säger Annika Carp i ett pressmeddelande. Bilen har en viktig roll för de människor som valt att bo på landbygden, och höga priser på drivmedel slår extra hårt mot denna grupp, säger hon.

Drivmedelspriserna ökar stadigt från år till år och men avdraget per mil har inte följt med. Annika Carp vill att avdraget höjs med två kronor för att sedan räknas upp varje år.

Hon menar att reseavdraget behöver göras mer generöst på landsorten där kanske kollektivtrafiken inte är så väl utbyggd. Däremot kan man strama åt avdraget där möjligheten till att resa med kollektiva transporter är större. Höjt avdrag ser hon som en av sina viktigaste frågor att driva för vårt län.

Liberalerna budgeterar nu 376 millioner kronor till högre reseavdrag för 2017.

Folkpartiet har hållit landsmöte under tre dagar i Stockholm, där partiet också passade på att byta till sitt nya namn, Liberalerna.

Annica Carp tillhörde de motionärer som fick bifall för sina förslag om småföretagande samt reseavdrag, som nu kommer att ingå i partiets motion till höstbudgeten. Motionen om ”småföretag behövs och skapar jobb” blir vägledande i utskottet för företagande och regional tillväxt.

Reseavdrag

– Vi måste erkänna att bilen är ett nödvändigt transportmedel i stora delar av Sverige, säger Annika Carp i ett pressmeddelande. Bilen har en viktig roll för de människor som valt att bo på landbygden, och höga priser på drivmedel slår extra hårt mot denna grupp, säger hon.

Drivmedelspriserna ökar stadigt från år till år och men avdraget per mil har inte följt med. Annika Carp vill att avdraget höjs med två kronor för att sedan räknas upp varje år.

Hon menar att reseavdraget behöver göras mer generöst på landsorten där kanske kollektivtrafiken inte är så väl utbyggd. Däremot kan man strama åt avdraget där möjligheten till att resa med kollektiva transporter är större. Höjt avdrag ser hon som en av sina viktigaste frågor att driva för vårt län.

Liberalerna budgeterar nu 376 millioner kronor till högre reseavdrag för 2017.