25 nov 2015 06:00

25 nov 2015 06:00

Klassiska FT-huset på väg att säljas

FALKÖPING: Tidningshuset färdigställdes 1921

Ett attraktivt, centrumnära hus är till salu. Byggnaden Landbogatan 4 har sedan den byggdes varit högkvarter för Falköpings tidning och förblivit ett av de verkligt klassiska inslagen i stadsmiljön. Men vad många nog inte vet är hur den blev till.

Huset som ligger uppe till salu beskrivs av mäklaren som en ”gedigen fastighet med ett unikt cityläge och stor utvecklingspotential”. Herencokoncernen vill göra sig av med Landbogatan 4 och fortfarande går det att bjuda på objektet.

Husets själva kärnverksamhet har i alla tider varit Falköpings tidning, även om andra företag har flyttat in under åren.

Början på en era

I större delen av FT:s 158 år långa liv har tidningen varit förlagd till just på denna plats. Denna era tog sin början 1921, då huset byggdes klart.

Dessförinnan fanns tidningen på Storgatan 24-26. Men med en ständigt växande upplaga tvingades man att utvidga till andra lokaler för att få plats med tryckeri och sätteri.

Tomtletande

År 1919 började sökandet efter en tomt där man kunde slå upp en ordentlig byggnad med plats för hela verksamheten. Man ville förlägga den vid kyrkan, centralt och nära allmänheten.

Tomten som man slutligen beslöt att köpa var del av ett större kvarter. Husen var nergångna och partiet vid korsningen av Landbogatan och Storgatan hade samtidigt köpts av Sparbanken.

Modernisering

Byggandet av de framtida FT- och Sparbankshusen kom att bli ett moderniseringsprojekt. Det senare färdigställdes 1928.

Under planeringen var det tal om att respektive husfasad skulle ligga mot varandra, med en gata emellan. Hyreslagen förhindrade dock detta och FT:s framsida kom att hamna mot Landbogatan.

Estetisk

Den estetiska biten i bygget blev något av ett problem, med tanke på att de klumpiga sätteri- och tryckerisalarna skulle få plats. Det föll på byggmästare O Forsberg och hans bror John som arbetsledare att passa in salarna och ge huset dess form.

Resultatet blev, trots en mindre förändring, det vi fortfarande kan se i dag. På hösten 1921 togs den färdiga byggnaden äntligen i bruk och har sedan dess huserat tidningen i hela 94 år.

Huset som ligger uppe till salu beskrivs av mäklaren som en ”gedigen fastighet med ett unikt cityläge och stor utvecklingspotential”. Herencokoncernen vill göra sig av med Landbogatan 4 och fortfarande går det att bjuda på objektet.

Husets själva kärnverksamhet har i alla tider varit Falköpings tidning, även om andra företag har flyttat in under åren.

Början på en era

I större delen av FT:s 158 år långa liv har tidningen varit förlagd till just på denna plats. Denna era tog sin början 1921, då huset byggdes klart.

Dessförinnan fanns tidningen på Storgatan 24-26. Men med en ständigt växande upplaga tvingades man att utvidga till andra lokaler för att få plats med tryckeri och sätteri.

Tomtletande

År 1919 började sökandet efter en tomt där man kunde slå upp en ordentlig byggnad med plats för hela verksamheten. Man ville förlägga den vid kyrkan, centralt och nära allmänheten.

Tomten som man slutligen beslöt att köpa var del av ett större kvarter. Husen var nergångna och partiet vid korsningen av Landbogatan och Storgatan hade samtidigt köpts av Sparbanken.

Modernisering

Byggandet av de framtida FT- och Sparbankshusen kom att bli ett moderniseringsprojekt. Det senare färdigställdes 1928.

Under planeringen var det tal om att respektive husfasad skulle ligga mot varandra, med en gata emellan. Hyreslagen förhindrade dock detta och FT:s framsida kom att hamna mot Landbogatan.

Estetisk

Den estetiska biten i bygget blev något av ett problem, med tanke på att de klumpiga sätteri- och tryckerisalarna skulle få plats. Det föll på byggmästare O Forsberg och hans bror John som arbetsledare att passa in salarna och ge huset dess form.

Resultatet blev, trots en mindre förändring, det vi fortfarande kan se i dag. På hösten 1921 togs den färdiga byggnaden äntligen i bruk och har sedan dess huserat tidningen i hela 94 år.

  • Jesper Sydhagen