25 nov 2015 13:34

25 nov 2015 13:34

Nekas extra skadestånd

JK: Anhölls – men får ingen extra ersättning

En man i 40-årsåldern satt i september anhållen i två dygn utan att häktas.
Han sökte skadestånd för händelsen, men han får inte så mycket som han krävde.

Mannen, som bor i Falköpings kommun, greps och anhölls den 20 september misstänkt för grov misshandel. Brottet ska ha ägt rum en vecka tidigare. Han satt anhållen i 48 timmar men han häktades aldrig och utredningen lades ned.

Psykiskt lidande

Senare ansökte mannen om skadestånd hos Justitiekanslern (JK) för frihetsberövandet.

Utöver praxis ville han ha 5 000 kronor extra för psykiskt lidande då han var villkorligt frigiven – och på grund av anhållan missade han umgänge med närstående.

Justitiekanslern avslår dock mannens begäran om skadestånd utöver praxis. Det innebär att han får omkring 6 000 kronor för de två dygnen.

Inte överklaga

Den som har blivit berövad friheten men som sedan frikänns av domstol eller inte ens blir åtalad har rätt till ersättning av staten.

Enligt JK kan ersättning utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter.

En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan har kommit till genom själva frihetsberövandet.

Man kan alltså inte få ersättning för skador som inte är en direkt följd av inskränkningen.

Man kan inte heller få skadestånd för person­skada. JK:s beslut går inte att överklaga.

Den som är missnöjd med beslutet får i stället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätten.

Mannen, som bor i Falköpings kommun, greps och anhölls den 20 september misstänkt för grov misshandel. Brottet ska ha ägt rum en vecka tidigare. Han satt anhållen i 48 timmar men han häktades aldrig och utredningen lades ned.

Psykiskt lidande

Senare ansökte mannen om skadestånd hos Justitiekanslern (JK) för frihetsberövandet.

Utöver praxis ville han ha 5 000 kronor extra för psykiskt lidande då han var villkorligt frigiven – och på grund av anhållan missade han umgänge med närstående.

Justitiekanslern avslår dock mannens begäran om skadestånd utöver praxis. Det innebär att han får omkring 6 000 kronor för de två dygnen.

Inte överklaga

Den som har blivit berövad friheten men som sedan frikänns av domstol eller inte ens blir åtalad har rätt till ersättning av staten.

Enligt JK kan ersättning utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter.

En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan har kommit till genom själva frihetsberövandet.

Man kan alltså inte få ersättning för skador som inte är en direkt följd av inskränkningen.

Man kan inte heller få skadestånd för person­skada. JK:s beslut går inte att överklaga.

Den som är missnöjd med beslutet får i stället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätten.