26 nov 2015 10:00

26 nov 2015 10:00

Dyrare att felparkera i Falköping 2016

TRAFIK

Nyårslöftet för 2016 bör inte bara bli att börja motionera och sluta röka.
Man får också tänka sig för en extra gång innan man parkerar bilen.
Redan i januari kan det bli det dyrare att felparkera i Falköping.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige på måndag antar förslaget om höjda felparkeringsavgifter.

Detta för att avskräcka till felparkering och för att kunna upprätthålla trafiksäkerheten och framkomligheten i centrala Falköping. Den nya taxan kan börja gälla redan på nyårsdagen om förslaget klubbas igenom.

I planen ingår också ett antal nya förseelser som det gäller att hålla kolla på

Handikappruta

Förslaget innebär att överträdelser där det råder förbud för att stanna höjs till den högsta nivån och därmed jämställs med felparkering i en handikappruta.

Det innebär att det kostar 1 000 kronor.

Lägsta klassen

Överträdelser där det råder parkeringsförbud ligger kvar på den mellersta nivån, men avgiften höjs från 600 kronor till 750 kronor för att öka differensen till den lägsta nivån som ligger på 500 kronor.

Här ingår till exempel att stå med ett hjul utanför parkeringsrutan eller om man saknar parkeringsbiljett – eller om den inte ligger synlig och läsbar. En femhundring kostar det också om parkeringsskivan inte är rätt inställd eller om man står längre än vad tiden tillåter.

Mellanklassen

I mellanklassen ingår bland annat parkering på gågata eller om man försvårar trafik in och ut ur från fastigheter.

Ställer man sig på en huvudled, inom 30 meter från en korsning eller trotsar datumparkering blir det 750 kronor i böter.

Dyraste klassen

Men allra dyrast är det allstå att till exempel sno åt sig en handikappsruta.

Från och med årsskiftet blir det också en tusenlapp i böter om man ställer sig på gång- eller cykelbana eller inom tio meter från ett övergångställe eller en korsning.

Standardtaxa

Likadant om man ställer bilen på en busshållplats eller i en ruta avsedd för motorcyklar eller taxibilar.

Detsamma gäller om man i framtiden ställer sin bensin- eller dieselbil på en plats som är avsedd för att ladda elbilar.

1 000 kronor får man också betala om man stannar bilen i fel riktning, i en järnvägskorsning eller så att man skymmer vägmärken eller trafiksignaler

Förslaget är utformat enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) mall för parkeringsböter.

Nyårsdagen

Tekniska nämnden har föreslagit att reglerna ska börja gälla den 18 januari medan kommunledningsförvaltningen anser att nytt år - nya regler är en lämpligare devis och att taxan därför ska träda i kraft redan den 1 januari 2016.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige på måndag antar förslaget om höjda felparkeringsavgifter.

Detta för att avskräcka till felparkering och för att kunna upprätthålla trafiksäkerheten och framkomligheten i centrala Falköping. Den nya taxan kan börja gälla redan på nyårsdagen om förslaget klubbas igenom.

I planen ingår också ett antal nya förseelser som det gäller att hålla kolla på

Handikappruta

Förslaget innebär att överträdelser där det råder förbud för att stanna höjs till den högsta nivån och därmed jämställs med felparkering i en handikappruta.

Det innebär att det kostar 1 000 kronor.

Lägsta klassen

Överträdelser där det råder parkeringsförbud ligger kvar på den mellersta nivån, men avgiften höjs från 600 kronor till 750 kronor för att öka differensen till den lägsta nivån som ligger på 500 kronor.

Här ingår till exempel att stå med ett hjul utanför parkeringsrutan eller om man saknar parkeringsbiljett – eller om den inte ligger synlig och läsbar. En femhundring kostar det också om parkeringsskivan inte är rätt inställd eller om man står längre än vad tiden tillåter.

Mellanklassen

I mellanklassen ingår bland annat parkering på gågata eller om man försvårar trafik in och ut ur från fastigheter.

Ställer man sig på en huvudled, inom 30 meter från en korsning eller trotsar datumparkering blir det 750 kronor i böter.

Dyraste klassen

Men allra dyrast är det allstå att till exempel sno åt sig en handikappsruta.

Från och med årsskiftet blir det också en tusenlapp i böter om man ställer sig på gång- eller cykelbana eller inom tio meter från ett övergångställe eller en korsning.

Standardtaxa

Likadant om man ställer bilen på en busshållplats eller i en ruta avsedd för motorcyklar eller taxibilar.

Detsamma gäller om man i framtiden ställer sin bensin- eller dieselbil på en plats som är avsedd för att ladda elbilar.

1 000 kronor får man också betala om man stannar bilen i fel riktning, i en järnvägskorsning eller så att man skymmer vägmärken eller trafiksignaler

Förslaget är utformat enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) mall för parkeringsböter.

Nyårsdagen

Tekniska nämnden har föreslagit att reglerna ska börja gälla den 18 januari medan kommunledningsförvaltningen anser att nytt år - nya regler är en lämpligare devis och att taxan därför ska träda i kraft redan den 1 januari 2016.