26 nov 2015 14:05

26 nov 2015 14:12

Vårdcentral får Ivo-kritik

SJUKVÅRD

En vårdcentral i Falköping får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för bristande samordning och informationsöverföring, samt för bristande dokumentation.

Patienten vårdades på Skaraborgs sjukhus, behandlades och fick medicinjusteringar för olika åkommor. I sin anmälan till Ivo skriver hon att det var dålig samverkan med primärvården. Ivo menar även att det av journalen hos primärvården inte framgår varför behandlingen en viss medicin togs bort.

Patienten vårdades på Skaraborgs sjukhus, behandlades och fick medicinjusteringar för olika åkommor. I sin anmälan till Ivo skriver hon att det var dålig samverkan med primärvården. Ivo menar även att det av journalen hos primärvården inte framgår varför behandlingen en viss medicin togs bort.