28 nov 2015 06:00

28 nov 2015 06:00

Får avslag på överklagan

ELNÄT: Vattenfall får dra luftledning

Kabeln borde grävas ned. Det hävdar flera markägare som överklagat Länsstyrelsens tillstånd att dra en luftledning över deras marker. Nu får de avslag på sin överklagan av Mark- och miljödomstolen.

Vattenfall fick i mars i år tillstånd av länsstyrelsen att dra en 130 kilowatts luftledning inom ett område som skyddsklassats för dess landskapsbild. Luftledningen skulle dras över Varvsberget och Gerumsberget i Falköping och Tidaholms kommuner. Syftet med att dra den nya kraftledningen är att öka kapaciteten för att klara dagens efterfrågade elbehov och långsiktigt förstärka elnätet i området. Saker som länsstyrelsen menar att de båda kommunerna i dag saknar.

Överklagade

Sju berörda markägare har nu gått samman för att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Flera av dem menar att nedgrävning av kabeln måste övervägas som ett alternativ. Detta bland annat med hänvisning till att kraftledningen kommer att utgöra ett betydande inslag i landskapsbilden och därmed inte är i enlighet med landskapsbildsskyddet.

Finns anledning

Länsstyrelsen menar i sitt yttrande bland annat att det finns ett väsentligt allmänintresse i att förbättra säkerheten i elleveranserna i regionen och att det därför finns anledning att ändå dra ledningen.

Ger rätt

Mark- och miljödomstolen ger länsstyrelsens rätt och skriver bland annat i sitt beslut: ”Mark- och miljödomstolen instämmer i vad länsstyrelsen anfört under sina skäl för sitt beslut och delar alltså bedömningen att vid en sammanvägning av olika allmänna intressen kan tillstånd ges för framdragning av luftledning.”

Vattenfall fick i mars i år tillstånd av länsstyrelsen att dra en 130 kilowatts luftledning inom ett område som skyddsklassats för dess landskapsbild. Luftledningen skulle dras över Varvsberget och Gerumsberget i Falköping och Tidaholms kommuner. Syftet med att dra den nya kraftledningen är att öka kapaciteten för att klara dagens efterfrågade elbehov och långsiktigt förstärka elnätet i området. Saker som länsstyrelsen menar att de båda kommunerna i dag saknar.

Överklagade

Sju berörda markägare har nu gått samman för att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Flera av dem menar att nedgrävning av kabeln måste övervägas som ett alternativ. Detta bland annat med hänvisning till att kraftledningen kommer att utgöra ett betydande inslag i landskapsbilden och därmed inte är i enlighet med landskapsbildsskyddet.

Finns anledning

Länsstyrelsen menar i sitt yttrande bland annat att det finns ett väsentligt allmänintresse i att förbättra säkerheten i elleveranserna i regionen och att det därför finns anledning att ändå dra ledningen.

Ger rätt

Mark- och miljödomstolen ger länsstyrelsens rätt och skriver bland annat i sitt beslut: ”Mark- och miljödomstolen instämmer i vad länsstyrelsen anfört under sina skäl för sitt beslut och delar alltså bedömningen att vid en sammanvägning av olika allmänna intressen kan tillstånd ges för framdragning av luftledning.”