01 dec 2015 06:00

01 dec 2015 06:00

Ivo avstår att kritisera

FALKÖPING: Patienter tog livet av sig under pågående behandling

Skaraborgs sjukhus har uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Det säger Ivo efter att ha utrett händelserna när två patienter har begått självmord under pågående behandling. Däremot kräver Ivo en uppföljning gällande elbehandling.

I det ena fallet rör Ivo-utredningen en patient som vårdades inom den slutna psykiatriska vården vid Skaraborgs sjukhus i Falköping för depression och självmordstankar. Patienten hade bland annat fått elbehandling, så kallad ECT. Patientens tillstånd ska ha förbättrats och patienten fick då i stället fortsatt behandling inom öppenvården, men klagade över nedstämdhet och minnesstörningar. Patienten ska sedan ha uppgett att självmordstankarna till stor del hade försvunnit, men kort efter det sista läkarbesöket begick patienten självmord.

Ivo konstaterar att vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar för fler för att hindra att liknande händelser inträffar igen. Man ska säkerställa självmordsriskbedömningar enligt gällande kunskapspraxis. Enligt Ivo framstår slutsatserna som rimliga. Däremot bedömer Ivo att vårdgivaren behöver följa upp och utvärdera effekten av ECT, något man även påpekat vid en inspektion. I övrigt ser Ivo inget som kräver ytterligare åtgärder. Ivo påpekar dock i beslutet att det dröjt ett år för vårdgivaren att komma in med uppgifter.

Det andra fallet handlar om en patient som hade vårdats inom den slutna psykiatriska vården på grund av en allvarlig depressionsperiod. Efter en längre vårdtid skrevs patienten ut till den psykiatriska öppenvården. Under pågående behandling begick patienten självmord. Vårdgivaren har i sin interna utredning, som Ivo tagit del av, redovisat förbättrande åtgärder. Därmed anser Ivo att vårdgivaren har uppfyllt kraven.

I det ena fallet rör Ivo-utredningen en patient som vårdades inom den slutna psykiatriska vården vid Skaraborgs sjukhus i Falköping för depression och självmordstankar. Patienten hade bland annat fått elbehandling, så kallad ECT. Patientens tillstånd ska ha förbättrats och patienten fick då i stället fortsatt behandling inom öppenvården, men klagade över nedstämdhet och minnesstörningar. Patienten ska sedan ha uppgett att självmordstankarna till stor del hade försvunnit, men kort efter det sista läkarbesöket begick patienten självmord.

Ivo konstaterar att vårdgivaren har vidtagit åtgärder och planerar för fler för att hindra att liknande händelser inträffar igen. Man ska säkerställa självmordsriskbedömningar enligt gällande kunskapspraxis. Enligt Ivo framstår slutsatserna som rimliga. Däremot bedömer Ivo att vårdgivaren behöver följa upp och utvärdera effekten av ECT, något man även påpekat vid en inspektion. I övrigt ser Ivo inget som kräver ytterligare åtgärder. Ivo påpekar dock i beslutet att det dröjt ett år för vårdgivaren att komma in med uppgifter.

Det andra fallet handlar om en patient som hade vårdats inom den slutna psykiatriska vården på grund av en allvarlig depressionsperiod. Efter en längre vårdtid skrevs patienten ut till den psykiatriska öppenvården. Under pågående behandling begick patienten självmord. Vårdgivaren har i sin interna utredning, som Ivo tagit del av, redovisat förbättrande åtgärder. Därmed anser Ivo att vårdgivaren har uppfyllt kraven.