01 dec 2015 17:34

01 dec 2015 17:34

Snabbare ut i arbetslivet

FALKÖPING: Nyanlända utbildas till modersmålsstödjare

Flyktingar med lärarutbildning får plugga vidare till modersmålsstödjare. Om pilotprojekt blir lyckat kan det komma att användas på fler ställen i landet.

I måndags började det nya projektet som ska ta till vara på kompetensen hos nyanlända personer.

På Eductus i Falköping kommer sammanlagt ett fyrtiotal personer genomgå en sex månader lång utbildning, alla utrustade med en lärarexamen från sitt hemland.

Jobb snabbare

Trots att de redan är lärda kan de inte börja jobba som lärare direkt. Först måste deras utbildning granskas i en så kallad valideringsprocess, vilket ofta tar tid. I och med det nya projektet kommer de nyanlända personerna snabbare ut i arbete.

Olika uppgifter

Eleverna kommer bland annat att lära sig mer om den svenska skolans uppdrag, regelverk och olika ansvarsområden. Efter studierna kommer de, i sin nya yrkesroll, kallas modersmålsstödjare eller studiehandledare.

Väl ute i arbetslivet blir uppdraget att avlasta lärare och hjälpa elever att förstå vad som sägs under lektionerna.

Antagnings process

Studenterna på Eductus är utvalda efter intervjuer med personal på Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen. De ansvariga letade efter lämpliga personer som var motiverade att följfölja utbildningen och som önskade ett framtidsjobb inom skolväsendet. De antagnas modersmål är arabiska, somaliska eller tigrinja.

Bakom projektet står just Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Blir resultatet bra kommer denna arbetsmarknadsutbildning att kunna användas på fler håll i Sverige.

I måndags började det nya projektet som ska ta till vara på kompetensen hos nyanlända personer.

På Eductus i Falköping kommer sammanlagt ett fyrtiotal personer genomgå en sex månader lång utbildning, alla utrustade med en lärarexamen från sitt hemland.

Jobb snabbare

Trots att de redan är lärda kan de inte börja jobba som lärare direkt. Först måste deras utbildning granskas i en så kallad valideringsprocess, vilket ofta tar tid. I och med det nya projektet kommer de nyanlända personerna snabbare ut i arbete.

Olika uppgifter

Eleverna kommer bland annat att lära sig mer om den svenska skolans uppdrag, regelverk och olika ansvarsområden. Efter studierna kommer de, i sin nya yrkesroll, kallas modersmålsstödjare eller studiehandledare.

Väl ute i arbetslivet blir uppdraget att avlasta lärare och hjälpa elever att förstå vad som sägs under lektionerna.

Antagnings process

Studenterna på Eductus är utvalda efter intervjuer med personal på Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen. De ansvariga letade efter lämpliga personer som var motiverade att följfölja utbildningen och som önskade ett framtidsjobb inom skolväsendet. De antagnas modersmål är arabiska, somaliska eller tigrinja.

Bakom projektet står just Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Blir resultatet bra kommer denna arbetsmarknadsutbildning att kunna användas på fler håll i Sverige.