03 dec 2015 06:00

03 dec 2015 13:35

Måste tredubbla bostadsbyggandet

BOSTADSMARKNADEN: Länsstyrelsen kritiserar Falköpings kommun

Falköping behöver tredubbla bostadsbyggnationen de kommande åren. Länsstyrelsen anser också att kommunen brister i planerandet.
– Jag känner inte igen det, vi har fokuserat oerhört mycket på bostadsfrågan senaste åren, säger Erna Pezic, stadsbyggnadschef.

De senaste fem åren har i genomsnitt ett 30-tal nya bostäder stått klara varje år. Den takten måste ökas till 103 bostäder per år det kommande decenniet för att få bukt med bostadsbristen, visar Länsstyrelsens maffiga rapport som släpptes under onsdagen.

Man skriver också att arbetet med detaljplanen sannolikt behöver intensifieras för att möta upp bostadsbehovet i Falköping.

Saknas plan

Länsstyrelsen anmärker också på att det saknas en plan för den framtida bostadsförsörjningen. Något som Falköping delar med ytterligare 20 av regionens 49 kommuner.

– Vi håller på att jobba med en ny plan, den kommer nästa år. Först och främst ska vi göra en analys av nuläget. Vi ska titta på vilka behov olika grupper har och var vi kan bygga, säger Erna Pezic.

Svag efterfrågan

I Falköping är behovet av hyresrätter med 1–5 rum, bostadsrätter 2–3 rum och äganderätt 5 rum är störst. Kommunen äger mycket mark, men det är svårt att få ekonomi i byggandet.

Enligt det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder är efterfrågan på nybyggda hyresrätter låg på grund av de höga hyrorna som det blir i nybyggda hus.

– De har byggt en hel del, men vi kan inte förvänta oss att de ska bygga allt. De har inte heller den ekonomin son krävs för att bygga i den takt som behövs, säger Pezic och fortsätter:

– Vi har regelbundna träffar med privata aktörer, men det är svårt. Vi måste göra Falköping mer attraktivt.

Falköpings kommun har i enkäten svarat att det råder ett underskott på bostäder på centralorten och i övriga delar av kommunen. Detta gäller också för nyanlända och personer med funktionsnedsättningar.

Balans

Däremot anser kommunen att man ligger i balans vad det gäller bostadsläget för unga.

För äldre personer har kommunen för närvarande ett överskott på bostäder.

Bygga på höjden

I utredningen som presenteras nästa år ska man kolla på var man kan bygga och om man kan öka på våningsantalet på redan befintliga hus, vilket anses vara mer ekonomiskt. Klart är att Falköings kommun står för en riktig utmaning.

– Verkligen, men vi har också möjliggjort mycket och vi gör så bra vi kan, säger Erna Pezic.

De senaste fem åren har i genomsnitt ett 30-tal nya bostäder stått klara varje år. Den takten måste ökas till 103 bostäder per år det kommande decenniet för att få bukt med bostadsbristen, visar Länsstyrelsens maffiga rapport som släpptes under onsdagen.

Man skriver också att arbetet med detaljplanen sannolikt behöver intensifieras för att möta upp bostadsbehovet i Falköping.

Saknas plan

Länsstyrelsen anmärker också på att det saknas en plan för den framtida bostadsförsörjningen. Något som Falköping delar med ytterligare 20 av regionens 49 kommuner.

– Vi håller på att jobba med en ny plan, den kommer nästa år. Först och främst ska vi göra en analys av nuläget. Vi ska titta på vilka behov olika grupper har och var vi kan bygga, säger Erna Pezic.

Svag efterfrågan

I Falköping är behovet av hyresrätter med 1–5 rum, bostadsrätter 2–3 rum och äganderätt 5 rum är störst. Kommunen äger mycket mark, men det är svårt att få ekonomi i byggandet.

Enligt det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder är efterfrågan på nybyggda hyresrätter låg på grund av de höga hyrorna som det blir i nybyggda hus.

– De har byggt en hel del, men vi kan inte förvänta oss att de ska bygga allt. De har inte heller den ekonomin son krävs för att bygga i den takt som behövs, säger Pezic och fortsätter:

– Vi har regelbundna träffar med privata aktörer, men det är svårt. Vi måste göra Falköping mer attraktivt.

Falköpings kommun har i enkäten svarat att det råder ett underskott på bostäder på centralorten och i övriga delar av kommunen. Detta gäller också för nyanlända och personer med funktionsnedsättningar.

Balans

Däremot anser kommunen att man ligger i balans vad det gäller bostadsläget för unga.

För äldre personer har kommunen för närvarande ett överskott på bostäder.

Bygga på höjden

I utredningen som presenteras nästa år ska man kolla på var man kan bygga och om man kan öka på våningsantalet på redan befintliga hus, vilket anses vara mer ekonomiskt. Klart är att Falköings kommun står för en riktig utmaning.

– Verkligen, men vi har också möjliggjort mycket och vi gör så bra vi kan, säger Erna Pezic.