04 dec 2015 13:53

04 dec 2015 13:53

Kunskapstapp kan skada personalen

FALKÖPING: Brister på boende

Ett boende för personer med särskilda behov får kritik från Arbetsmiljöverket. De som är ansvariga för verksamheten kontrollerar inte att personalen har rätt kunskaper för att inte skada sig när de utför sina arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på boendet och träffade på flera i personalen som inte hade deltagit på några utbildningstillfällen gällande ergonomi och förflyttningsteknik. De hade heller inte repeterat sina tidigare kunskaper tillräckligt ofta.

Risk för skador

De ansvariga på boendet kunde inte ta fram något som visade att alla hade fått den utbildning de behöver.

Flera av personalens arbetsuppgifter kan vara skadliga för kroppen om de inte utförs på rätt sätt och arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska förhindra att någon utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Åtgärda brister

Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på arbetsgivaren att se till så att alla anställda har de kunskaper de behöver. Personalen ska bland annat känna till vilka arbetsställningar som är lämpliga, hur skadliga rörelser kan undvikas, tidiga tecken på överbelastning, vilka hjälpmedel som finns och hur de ska användas för att minska risken för belastningsskador.

Det ska dessutom finnas dokumentation på vilka som deltagit vid de olika utbildningstillfällena.

I slutet av februari ska allt vara klart och då ska de ansvariga för verksamheten ha informerat Arbetsmiljöverket hur de har gjort för att uppfylla kraven.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på boendet och träffade på flera i personalen som inte hade deltagit på några utbildningstillfällen gällande ergonomi och förflyttningsteknik. De hade heller inte repeterat sina tidigare kunskaper tillräckligt ofta.

Risk för skador

De ansvariga på boendet kunde inte ta fram något som visade att alla hade fått den utbildning de behöver.

Flera av personalens arbetsuppgifter kan vara skadliga för kroppen om de inte utförs på rätt sätt och arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska förhindra att någon utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Åtgärda brister

Nu ställer Arbetsmiljöverket krav på arbetsgivaren att se till så att alla anställda har de kunskaper de behöver. Personalen ska bland annat känna till vilka arbetsställningar som är lämpliga, hur skadliga rörelser kan undvikas, tidiga tecken på överbelastning, vilka hjälpmedel som finns och hur de ska användas för att minska risken för belastningsskador.

Det ska dessutom finnas dokumentation på vilka som deltagit vid de olika utbildningstillfällena.

I slutet av februari ska allt vara klart och då ska de ansvariga för verksamheten ha informerat Arbetsmiljöverket hur de har gjort för att uppfylla kraven.