08 dec 2015 14:02

09 dec 2015 09:02

55 examinerades i Förskolelyftet

FALKÖPING: Barn får utveckla sina språk

Förskolepersonal har utbildats i flerspråkighet och interkulturalitet under ett års tid. 55 personer har deltagit och Skolverket betalade utbildningsinsatsen.

Utbildningen är på 7,5 högskolepoäng och har bedrivits på hemmaplan av Jönköping university. Falköping ansökte om utbildningsinsatsen och fick den betald av Skolverket. Alla enheter var representerade på utbildningen och några fristående förskolor deltog också. Förskolelyftet riktade sig till såväl förskollärare, barnskötare som annan pedagogisk personal och även ett flertal förskolechefer deltog.

Kursen har varit processinriktad och under 2015 har olika projekt genomförts och visats upp. Barnens arbeten har visats, bland annat under Konstnatten och på Förskolans dag. I ett pressmeddelande står det följande: ”I takt med att barngruppernas sammansättning har förändrats har även behovet av kompetens och likvärdigt bemötande ökat. Det är allas uppdrag att bidra till en verksamhet där barn får utveckla alla sina språk.”

Utbildningen är på 7,5 högskolepoäng och har bedrivits på hemmaplan av Jönköping university. Falköping ansökte om utbildningsinsatsen och fick den betald av Skolverket. Alla enheter var representerade på utbildningen och några fristående förskolor deltog också. Förskolelyftet riktade sig till såväl förskollärare, barnskötare som annan pedagogisk personal och även ett flertal förskolechefer deltog.

Kursen har varit processinriktad och under 2015 har olika projekt genomförts och visats upp. Barnens arbeten har visats, bland annat under Konstnatten och på Förskolans dag. I ett pressmeddelande står det följande: ”I takt med att barngruppernas sammansättning har förändrats har även behovet av kompetens och likvärdigt bemötande ökat. Det är allas uppdrag att bidra till en verksamhet där barn får utveckla alla sina språk.”