09 dec 2015 22:29

09 dec 2015 22:29

Dalas historia speglas i ny bok

FALKÖPING: Resultatet av studiecirkel

Stora delar av Dalas historia finns nu samlad i en bok. Dala sockenbok heter den och den släpps på lördag.
– Vi tycker att vi fått en bok som speglar Dalas historia väldigt fylligt, säger Carl-Eric Gabrielsson.

Det är Dala-Borgunda-Högstena hembygds- och fornminnesförening som ger ut Dala sockenbok. Arbetet har bedrivits i studiecirkelform under en lång tid.

– Vi började intressera oss för det här redan på 1970-talet. Vi var i Mariestad och fotograferade kartmaterial på lantmäteriet. Sedan har åren gått och vi har samlat in material och bilder. Det är många bilder med i boken, deltagarna i studiecirkeln har haft en del men vi har även fått bilder från museer och föreningsarkivet i Lidköping, berättar ordförande Carl-Eric Gabrielsson.

Det är främst de senaste tre årens arbete som nu resulterat i Dala sockenbok på drygt 320 sidor.

– Vi tycker att vi fått en bok som speglar Dalas historia väldigt fylligt. Vi har en över 5000-årig historia och vi har många fornminnen. Dala präglas av två saker. Den ena är Dala säteri som har varit dominerande och var ett av Västergötlands största gods under medeltiden fram till enskiftet 1821. Den andra är kyrkan som hängde ihop mycket med Dala säteris ägare. Det är därför bilden ser ut som den gör på framsidan av boken.

Boken innehåller till exempel den äldsta kartan, från slutet av 1600-talet, som finns över Dala. Det finns även en karta över hur Dala ser ut i dag och där har sevärdheter prickats in. Innehållsföreteckningen vittnar om att många områden tas upp i boken. Där finns till exempel historisk tid, naturen, bebyggelse, kommun, skola, kommunikationer, företag, föreningar, känt folk från Dala, säterierna och religion.

– På den gamla kyrkogården har vi en unik gravsättning, det är svenska kirurgins fader Per af Bjerkén som ligger begravd här i Dala. Man hittade den graven och satte upp en sten 1912.

På 1920-talet var Dala sockens invånarantal som störst, toppnoteringen i boken är 769 invånare år 1920.

– Då var Stenåsens kalkbruk i gång, det är Dalas största arbetsplats genom tiderna och den var väl på toppen kring 1920. Det var ungefär 40 personer som jobbade där och det innebär att över 100 personer faktiskt var beroende av den försörjningen.

Boken är tryckt i 600 exemplar och det officiella boksläppet äger rum nu på lördag eftermiddag i församlingshemmet i Dala.

Det är Dala-Borgunda-Högstena hembygds- och fornminnesförening som ger ut Dala sockenbok. Arbetet har bedrivits i studiecirkelform under en lång tid.

– Vi började intressera oss för det här redan på 1970-talet. Vi var i Mariestad och fotograferade kartmaterial på lantmäteriet. Sedan har åren gått och vi har samlat in material och bilder. Det är många bilder med i boken, deltagarna i studiecirkeln har haft en del men vi har även fått bilder från museer och föreningsarkivet i Lidköping, berättar ordförande Carl-Eric Gabrielsson.

Det är främst de senaste tre årens arbete som nu resulterat i Dala sockenbok på drygt 320 sidor.

– Vi tycker att vi fått en bok som speglar Dalas historia väldigt fylligt. Vi har en över 5000-årig historia och vi har många fornminnen. Dala präglas av två saker. Den ena är Dala säteri som har varit dominerande och var ett av Västergötlands största gods under medeltiden fram till enskiftet 1821. Den andra är kyrkan som hängde ihop mycket med Dala säteris ägare. Det är därför bilden ser ut som den gör på framsidan av boken.

Boken innehåller till exempel den äldsta kartan, från slutet av 1600-talet, som finns över Dala. Det finns även en karta över hur Dala ser ut i dag och där har sevärdheter prickats in. Innehållsföreteckningen vittnar om att många områden tas upp i boken. Där finns till exempel historisk tid, naturen, bebyggelse, kommun, skola, kommunikationer, företag, föreningar, känt folk från Dala, säterierna och religion.

– På den gamla kyrkogården har vi en unik gravsättning, det är svenska kirurgins fader Per af Bjerkén som ligger begravd här i Dala. Man hittade den graven och satte upp en sten 1912.

På 1920-talet var Dala sockens invånarantal som störst, toppnoteringen i boken är 769 invånare år 1920.

– Då var Stenåsens kalkbruk i gång, det är Dalas största arbetsplats genom tiderna och den var väl på toppen kring 1920. Det var ungefär 40 personer som jobbade där och det innebär att över 100 personer faktiskt var beroende av den försörjningen.

Boken är tryckt i 600 exemplar och det officiella boksläppet äger rum nu på lördag eftermiddag i församlingshemmet i Dala.