15 dec 2015 16:54

15 dec 2015 16:54

På jakt efter en ny medarbetare

FALKÖPING: Närhälsans personalrekrytering

Vårdcentralen i Stenstorp har ute en jobbannons och behöver anställa en ny läkare.
– Vi hoppas ju att de ska söka till oss, säger den biträdande vårdcentralschefen Elisabeth Ivarsson.

I slutet av november lade de rekryteringsansvariga på vårdcentralen ut en annons där de söker efter en läkare som vill ansluta sig till mottagningen.

De skriver att de vill anställa en läkare och specialist i allmänmedicin, någon som vill vara med och utveckla verksamheten. De ställer krav på läkarens språkkunskaper, samarbetsförmåga och uppträdande. Ansökningstiden går ut i slutet av december.

Inga problem

Den biträdande vårdcentralschefen i Stenstorp berättar att de har en stabil personalstyrka, vilket innebär att de sällan behöver rekrytera varken läkare eller sköterskor. När de väl söker nya medarbetare är responsen bra.

– När vi har haft tjänster ute har vi fått in ansökningar, säger Elisabeth Ivarsson.

De tidigare jobbannonserna gällde olika yrkesgrupper på vårdcentralen men nu när de söker efter en läkare kan det bli lite svårare.

– Vi kan inte uttala oss om det eftersom rekryteringsprocessen fortfarande pågår, säger Elisabeth Ivarsson.

Får konsekvenser

På många orter är det svårt att få tag i personal. Ett exempel på det är Närhälsans vårdcentral i Floby som inte lyckades locka tillräckligt många läkare och distriktssköterskor vilket ledde till att de fick stänga mottagningen efter sommaruppehållet. Beskedet om nedläggning kom i höstas och patienterna tvingas nu söka vård i centralare delar av Falköping. Personalen som jobbade på mottagningen flyttades till Oden, en annan av Närhälsans vårdcentraler.

I slutet av november lade de rekryteringsansvariga på vårdcentralen ut en annons där de söker efter en läkare som vill ansluta sig till mottagningen.

De skriver att de vill anställa en läkare och specialist i allmänmedicin, någon som vill vara med och utveckla verksamheten. De ställer krav på läkarens språkkunskaper, samarbetsförmåga och uppträdande. Ansökningstiden går ut i slutet av december.

Inga problem

Den biträdande vårdcentralschefen i Stenstorp berättar att de har en stabil personalstyrka, vilket innebär att de sällan behöver rekrytera varken läkare eller sköterskor. När de väl söker nya medarbetare är responsen bra.

– När vi har haft tjänster ute har vi fått in ansökningar, säger Elisabeth Ivarsson.

De tidigare jobbannonserna gällde olika yrkesgrupper på vårdcentralen men nu när de söker efter en läkare kan det bli lite svårare.

– Vi kan inte uttala oss om det eftersom rekryteringsprocessen fortfarande pågår, säger Elisabeth Ivarsson.

Får konsekvenser

På många orter är det svårt att få tag i personal. Ett exempel på det är Närhälsans vårdcentral i Floby som inte lyckades locka tillräckligt många läkare och distriktssköterskor vilket ledde till att de fick stänga mottagningen efter sommaruppehållet. Beskedet om nedläggning kom i höstas och patienterna tvingas nu söka vård i centralare delar av Falköping. Personalen som jobbade på mottagningen flyttades till Oden, en annan av Närhälsans vårdcentraler.

Faktaruta

Vårdcentralen i Stenstorp tillhör den offentliga primärvården och ligger på Storgatan.

Där arbetar det distriktsläkare, -sköterskor, personal inom barnhälsovården och en psykiatrisjuksköterska.

Källa: Närhälsans hemsida