17 dec 2015 17:55

17 dec 2015 17:55

Flera områden behöver utvecklas

FALKÖPING: Genomlysning av kommunala verksamheter

Konsultföretaget PwC har granskat kommunens ekonomi och organisation.
– Vi kommer att genomföra många av åtgärderna, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson (S).

Kommunstyrelsen beställde rapporten för att få en tydligare bild av hur det såg ut i deras organisation, hur de kan göra för att använda pengarna på bästa sättet.

– Vi är jätteglada att vi har fått åtgärdsförslag så vi kan förbättra vår kommun, säger Conny Johansson.

Enligt det som kom fram i granskningen bör det bland annat finnas en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det finns behov av att utveckla budgetprocessen som till stor del är politiskt styrd, vilket missgynnar tjänstemännen.

Det bör tas fram styrdokument som anger hur verksamhet och ekonomi ska styras. Enligt utredningen skulle Falköping tjäna på att ha färre ut skolor, både ur ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.

Conny Johansson har precis fått rapporten och har ännu inte hunnit gå igenom resultatet i detalj.

– Vi fick den i går och har inte tagit ställning till vad vi tycker om förslagen, säger Conny Johansson.

Han är ändå ganska säker på att det kommer bli en del förändringar framöver, till följd av det som kommit fram under granskningen. Tydligare beslutsprocesser är ett exempel på det.

En del förändringar kan göras direkt med klartecken från en tjänsteman andra måste beslutas på ett politisk plan.

Kommunstyrelsen beställde rapporten för att få en tydligare bild av hur det såg ut i deras organisation, hur de kan göra för att använda pengarna på bästa sättet.

– Vi är jätteglada att vi har fått åtgärdsförslag så vi kan förbättra vår kommun, säger Conny Johansson.

Enligt det som kom fram i granskningen bör det bland annat finnas en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det finns behov av att utveckla budgetprocessen som till stor del är politiskt styrd, vilket missgynnar tjänstemännen.

Det bör tas fram styrdokument som anger hur verksamhet och ekonomi ska styras. Enligt utredningen skulle Falköping tjäna på att ha färre ut skolor, både ur ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.

Conny Johansson har precis fått rapporten och har ännu inte hunnit gå igenom resultatet i detalj.

– Vi fick den i går och har inte tagit ställning till vad vi tycker om förslagen, säger Conny Johansson.

Han är ändå ganska säker på att det kommer bli en del förändringar framöver, till följd av det som kommit fram under granskningen. Tydligare beslutsprocesser är ett exempel på det.

En del förändringar kan göras direkt med klartecken från en tjänsteman andra måste beslutas på ett politisk plan.

PwC

PwC är ett konsultföretag. De sysslar bland annat med revision, redovisning, skatterådgivning och verksamhetsutveckling. PwC ingår i ett större nätverk och finns i 157 länder.