18 dec 2015 17:21

18 dec 2015 17:21

Tjänar på att öka mottagandet

FALKÖPING: Ensamkommande flyktingbarn

Socialnämnden vill ha ett nytt avtal med Migrationsverket som innebär att kommunen kan ta emot fler ensamkommande flyktingbarn.

– Barnen kommer ju ändå, säger socialnämndens ordförande Susanne Larsson (S)

Egentligen innebär det ökade antalet ingen större förändring för kommunen, de kan ändå inte välja hur många barn som kommer utan det avgörs av Migrationsverket.

Genom att öka antalet slipper de att söka ersättning i efterhand, vilket kostar både tid och pengar.

– De barnen vi har i dag får vi pengar i förskott för, säger Susanne Larsson.

Det tidigare avtalet innebar att kommunen skulle ha 12 asylplatser och lika många till för de som har fått permanent uppehållstillstånd, så kallade put-platser. Nu vill de höja antalet till sammanlagt 85 platser.

Sade nej

När beslutet togs på socialnämndens möte i december var de flesta överens. Det var bara representanter från Sverigedemokraterna som protesterade.

– De vill att vi skriver till Migrationsverket att vi inte ska ta emot någon alls men det är ju helt verkningslöst, säger Susanne Larsson.

Kommunen försöker att ta emot en så enhetlig grupp som möjligt, det underlättar när de ska hitta boenden till barnen. Yngre personer är svårare att placera då de behöver mer omvårdnad och bo i ett familjehem.

– Alla får komma med önskningar och vi ser helst äldre pojkar 16, 17 år, säger Susanne Larsson.

I dagsläget finns det fyra boenden för ensamkommande barn i kommunen och ytterligare två planeras.

– Det ena ska öppna ganska snart och det andra ska brandsäkras först så det kanske blir i april, säger Susanne Larsson.

Färre kommer

Hon berättar att det förra året kom cirka 150 ensamkommande flyktingbarn. Under hösten har kommit ungefär sex barn i veckan men antalet har minskat något i och med regeringens hårdare regler.

Hennes uppfattning är att mottagandet har gått bra men att det ställer oerhörda krav på flera verksamheter i kommunen.

– Vi har hittat lokaler och personal som vill jobba med det, säger Susanne Larsson.

Egentligen innebär det ökade antalet ingen större förändring för kommunen, de kan ändå inte välja hur många barn som kommer utan det avgörs av Migrationsverket.

Genom att öka antalet slipper de att söka ersättning i efterhand, vilket kostar både tid och pengar.

– De barnen vi har i dag får vi pengar i förskott för, säger Susanne Larsson.

Det tidigare avtalet innebar att kommunen skulle ha 12 asylplatser och lika många till för de som har fått permanent uppehållstillstånd, så kallade put-platser. Nu vill de höja antalet till sammanlagt 85 platser.

Sade nej

När beslutet togs på socialnämndens möte i december var de flesta överens. Det var bara representanter från Sverigedemokraterna som protesterade.

– De vill att vi skriver till Migrationsverket att vi inte ska ta emot någon alls men det är ju helt verkningslöst, säger Susanne Larsson.

Kommunen försöker att ta emot en så enhetlig grupp som möjligt, det underlättar när de ska hitta boenden till barnen. Yngre personer är svårare att placera då de behöver mer omvårdnad och bo i ett familjehem.

– Alla får komma med önskningar och vi ser helst äldre pojkar 16, 17 år, säger Susanne Larsson.

I dagsläget finns det fyra boenden för ensamkommande barn i kommunen och ytterligare två planeras.

– Det ena ska öppna ganska snart och det andra ska brandsäkras först så det kanske blir i april, säger Susanne Larsson.

Färre kommer

Hon berättar att det förra året kom cirka 150 ensamkommande flyktingbarn. Under hösten har kommit ungefär sex barn i veckan men antalet har minskat något i och med regeringens hårdare regler.

Hennes uppfattning är att mottagandet har gått bra men att det ställer oerhörda krav på flera verksamheter i kommunen.

– Vi har hittat lokaler och personal som vill jobba med det, säger Susanne Larsson.