21 dec 2015 06:00

21 dec 2015 06:00

Kritik riktas mot yrkesutbildning

FALKÖPING: Brister i guldsmedsutbildningen

Efter en egeninitierad granskning riktar Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) kritik mot utbildningen Guldsmed, anordnad av Falköpings kommun, Lärcenter. Dels handlar det om pedagogiska brister hos huvudlärare.

Utbildningen kritiseras även för att utbildningsledaren inte varit fullt tillgänglig för de studerande.

Det framkommer också att studerande vid flera tillfällen har föreslagit förbättringsområden där åtgärder genomförts för att förbättra. Men åtgärderna ska inte ha blivit bestående.

Det uppges även att personalen vid några tillfällen brustit i sitt bemötande gentemot de studerande.

Plan för kritik

När det gäller studerandeinflytande har Myndigheten för yrkeshögskolan bedömt att anordnaren har brustit i att möjliggöra för de studerande att utöva inflytande över utbildningen. Detta efter att åtgärder inte har blivit bestående efter att studerande har framfört klagomål.

Anordnaren redogör för att man tagit fram en plan för att hantera den kritik som inkommit.

Genom utredningen har det också framkommit att utbildningen inte innefattar den lärarledda undervisning som anges i utbildningsplanen. I åtgärdsplanen redogör anordnaren bland annat att vissa administrativa uppgifter omfördelats från undervisande personal till utbildningsledaren.

Senast den 15 januari ska undervisningsanordnaren redovisa hur man har åtgärdat de aktuella bristerna.

Utbildningen kritiseras även för att utbildningsledaren inte varit fullt tillgänglig för de studerande.

Det framkommer också att studerande vid flera tillfällen har föreslagit förbättringsområden där åtgärder genomförts för att förbättra. Men åtgärderna ska inte ha blivit bestående.

Det uppges även att personalen vid några tillfällen brustit i sitt bemötande gentemot de studerande.

Plan för kritik

När det gäller studerandeinflytande har Myndigheten för yrkeshögskolan bedömt att anordnaren har brustit i att möjliggöra för de studerande att utöva inflytande över utbildningen. Detta efter att åtgärder inte har blivit bestående efter att studerande har framfört klagomål.

Anordnaren redogör för att man tagit fram en plan för att hantera den kritik som inkommit.

Genom utredningen har det också framkommit att utbildningen inte innefattar den lärarledda undervisning som anges i utbildningsplanen. I åtgärdsplanen redogör anordnaren bland annat att vissa administrativa uppgifter omfördelats från undervisande personal till utbildningsledaren.

Senast den 15 januari ska undervisningsanordnaren redovisa hur man har åtgärdat de aktuella bristerna.