30 dec 2015 16:36

30 dec 2015 16:36

Myndighet höjer skadeståndet

FALKÖPING: Brottsoffer får mer i ersättning

En kvinna i Falköping blev utsatt för misshandel av sin sambo och tilldömdes skadestånd av tingsrätten. Men Brottsoffermyndigheten ansåg att beloppet var för lågt och höjer nu ersättningen.

Brottsoffermyndigheten anser att tingsrätten tilldelade den misshandlade kvinnan fick för lite i skadestånd. Misshandeln ägde rum i Falköping den 12 januari.

Fysiskt våld

Mannen tog då tag i kvinnans hals och drog henne, slog henne i sidan och armbågade henne i ryggen. Detta resulterade i smärta, blånader på hals och rygg och ömhet över revbenen.

I tingsrätten dömdes mannen att betala skadestånd på 9 000 kronor till kvinnan.

Kvinnan ansökte därefter till Brottsoffermyndigheten om brottsskadeersättning på sammanlagt 2 000 kronor.

Brottsskadeersättning

Någon utredning om medicinkostnader och ambulansfärd gjordes inte i rätten, så kvinnan får 500 kronor för detta.

Det tidigare utdömda skadeståndet för kränkning samt sveda och värk fastställs.

Beslutet har fattats med stöd i brottsskadelagen och skadeståndslagen.

Brottsoffermyndigheten anser att tingsrätten tilldelade den misshandlade kvinnan fick för lite i skadestånd. Misshandeln ägde rum i Falköping den 12 januari.

Fysiskt våld

Mannen tog då tag i kvinnans hals och drog henne, slog henne i sidan och armbågade henne i ryggen. Detta resulterade i smärta, blånader på hals och rygg och ömhet över revbenen.

I tingsrätten dömdes mannen att betala skadestånd på 9 000 kronor till kvinnan.

Kvinnan ansökte därefter till Brottsoffermyndigheten om brottsskadeersättning på sammanlagt 2 000 kronor.

Brottsskadeersättning

Någon utredning om medicinkostnader och ambulansfärd gjordes inte i rätten, så kvinnan får 500 kronor för detta.

Det tidigare utdömda skadeståndet för kränkning samt sveda och värk fastställs.

Beslutet har fattats med stöd i brottsskadelagen och skadeståndslagen.

  • Jesper Sydhagen