04 jan 2016 06:00

04 jan 2016 06:00

En trygg miljö för lärande

FALKÖPING: Tillsyn på Lärcenter visar

Lärcenter i Falköping är en trygg miljö för lärande. Det visar Skolinspektionens tillsyn. Men kommunen behöver bli bättre på att följa upp så att eleverna når sina utbildningsmål.

Skolinspektionen har gjort en tillsyn av Falköpings kommuns vuxenutbildning. Den visar att utbildningen har stor betydelse och att kommunen genom olika åtgärder försöker nå vuxna som tillhör de prioriterade målgrupperna. Skolinspektionen anser att kommunen har en vuxenutbildning som i hög grad är anpassad till elevernas olika behov och förutsättningar. Kommunen uppger själv att kunskapsresultaten har utvecklats positivt de senaste åren.

Tydligare ansvar

Skolinspektionen anser dock att kommunen behöver ta ett tydligare ansvar för särskild utbildning av vuxna och säkerställa att utbildningarna bedrivs i enlighet med författningarnas krav. Av Skolinspektionens tillsyn framkommer det också att Falköpings kommun behöver följa upp om eleverna når sina utbildningsmål.

Skolinspektionen anser att vuxenutbildningen i Falköping är en trygg miljö för lärande. Både elever och personal anser att studiemiljön är öppen och välkomnande och enkäter som görs varje halvår visar att eleverna generellt trivs med utbildningen på Lärcenter. Skolinspektionen anser dock att kommunen behöver se till så att rektorerna skyndsamt informerar huvudmannen om händelser där elever känt sig kränkta.

Behövs lokaler

Skolinspektionens tillsyn var uppe som informationsärende på Kompetens - och arbetslivsnämndens sammanträde. Det var också en fråga om lokaler på Lärcenter. Lokalerna där är ofta fullbokade. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med lokalfrågan och anmäla lokalbehovet till tekniska nämnden.

Under hösten har förvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen tittat på olika möjligheter att hitta ytterligare lokaler. Man hoppas ha klassrumsmoduler på plats senast 31 mars. De kommer att innehålla två klassrum med plats för 25 elever i varje.

Skolinspektionen har gjort en tillsyn av Falköpings kommuns vuxenutbildning. Den visar att utbildningen har stor betydelse och att kommunen genom olika åtgärder försöker nå vuxna som tillhör de prioriterade målgrupperna. Skolinspektionen anser att kommunen har en vuxenutbildning som i hög grad är anpassad till elevernas olika behov och förutsättningar. Kommunen uppger själv att kunskapsresultaten har utvecklats positivt de senaste åren.

Tydligare ansvar

Skolinspektionen anser dock att kommunen behöver ta ett tydligare ansvar för särskild utbildning av vuxna och säkerställa att utbildningarna bedrivs i enlighet med författningarnas krav. Av Skolinspektionens tillsyn framkommer det också att Falköpings kommun behöver följa upp om eleverna når sina utbildningsmål.

Skolinspektionen anser att vuxenutbildningen i Falköping är en trygg miljö för lärande. Både elever och personal anser att studiemiljön är öppen och välkomnande och enkäter som görs varje halvår visar att eleverna generellt trivs med utbildningen på Lärcenter. Skolinspektionen anser dock att kommunen behöver se till så att rektorerna skyndsamt informerar huvudmannen om händelser där elever känt sig kränkta.

Behövs lokaler

Skolinspektionens tillsyn var uppe som informationsärende på Kompetens - och arbetslivsnämndens sammanträde. Det var också en fråga om lokaler på Lärcenter. Lokalerna där är ofta fullbokade. Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med lokalfrågan och anmäla lokalbehovet till tekniska nämnden.

Under hösten har förvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen tittat på olika möjligheter att hitta ytterligare lokaler. Man hoppas ha klassrumsmoduler på plats senast 31 mars. De kommer att innehålla två klassrum med plats för 25 elever i varje.