05 jan 2016 14:45

05 jan 2016 15:21

Störde radion

FALKÖPING

Samtliga exemplar av hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen återkallas och förbjuds att fortsätta säljas. Det beslutet har Post- och telestyrelsens (PTS) tagit.

Ett företag med bas i Falköping ligger bakom försäljningen av hundhalsbanden där anledningen till återkallningen är att utrustningen orsakar radiostörningar.

Orsaken är att frekvenserna som används för hundhalsbandet är samma frekvenser som för militär användning.

Detta har kommit till PTS kännedom efter att anmälningar gjorts från Försvarsmakten.

PTS kunde vid ett testtillfälle tillsammans med Försvarsmakten i maj 2015 konstatera att radiomottagningen inom en radie av 18 kilometer stördes allvarligt. Detta i sin tur omöjliggjorde en säker kommunikation.

PTS har beslutat att den aktuella utrustningen ska återkallas av försäljaren och att den inte får fortsätta att tillhandahållas.

Ett företag med bas i Falköping ligger bakom försäljningen av hundhalsbanden där anledningen till återkallningen är att utrustningen orsakar radiostörningar.

Orsaken är att frekvenserna som används för hundhalsbandet är samma frekvenser som för militär användning.

Detta har kommit till PTS kännedom efter att anmälningar gjorts från Försvarsmakten.

PTS kunde vid ett testtillfälle tillsammans med Försvarsmakten i maj 2015 konstatera att radiomottagningen inom en radie av 18 kilometer stördes allvarligt. Detta i sin tur omöjliggjorde en säker kommunikation.

PTS har beslutat att den aktuella utrustningen ska återkallas av försäljaren och att den inte får fortsätta att tillhandahållas.