06 jan 2016 06:00

07 jan 2016 09:53

Dalénium ansöker om driftbidrag

STENSTORP: Falköpings kommun har budgeterat för bidrag

Dalénium science center i Stenstorp ansöker om driftbidrag från kommunstyrelsen.Det gäller drygt två miljoner kronor för 2016 års verksamhet, varav en miljon för hyreskostnader.

Det är den ideella föreningen Dalénium som driver Dalénium science center i Stenstorp. Där är syftet att väcka intresse för naturvetenskap och teknik genom ett utställnings- och aktivitetscentrum.

25 000 besökare

Under år 2014 hade verksamheten omkring 25 000 besökare. Närmare 9 000 av dem var skolelever och drygt hälften av dessa från skolor i Falköpings kommun.

Prognosen visar att besöksantalet för 2015 kommer att landa på ungefär samma siffror som året innan.

Budgeterat driftbidrag

Verksamhetens kostnader för 2016 förväntas bli omkring sex miljoner kronor. Det innefattar personalkostnader, hyreskostnader, lokalvård, materialinköp, marknadsföring samt driftkostnader.

Intäkterna består av entréavgifter, kurser och försäljning i butik. Men intäkter kommer även från statsbidrag och uppdragsmedel på Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Men för att Dalénium ska vara behörig att söka detta måste det finnas ett grundfinansieringsbidrag från Falköpings kommun.

I budgetarbetet för år 2016 har kommunen budgeterat ett driftbidrag till Dalénium science center. Totalt handlar det om drygt två miljoner kronor, varav drygt en miljon kronor avser hyreskostnader.

Det är den ideella föreningen Dalénium som driver Dalénium science center i Stenstorp. Där är syftet att väcka intresse för naturvetenskap och teknik genom ett utställnings- och aktivitetscentrum.

25 000 besökare

Under år 2014 hade verksamheten omkring 25 000 besökare. Närmare 9 000 av dem var skolelever och drygt hälften av dessa från skolor i Falköpings kommun.

Prognosen visar att besöksantalet för 2015 kommer att landa på ungefär samma siffror som året innan.

Budgeterat driftbidrag

Verksamhetens kostnader för 2016 förväntas bli omkring sex miljoner kronor. Det innefattar personalkostnader, hyreskostnader, lokalvård, materialinköp, marknadsföring samt driftkostnader.

Intäkterna består av entréavgifter, kurser och försäljning i butik. Men intäkter kommer även från statsbidrag och uppdragsmedel på Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Men för att Dalénium ska vara behörig att söka detta måste det finnas ett grundfinansieringsbidrag från Falköpings kommun.

I budgetarbetet för år 2016 har kommunen budgeterat ett driftbidrag till Dalénium science center. Totalt handlar det om drygt två miljoner kronor, varav drygt en miljon kronor avser hyreskostnader.