09 jan 2016 06:00

09 jan 2016 06:00

Nya säkrare lekplatser i Stenstorp

FALKÖPING: Det mesta är slitet och byts ut

Lekplatserna i Falköpings kommun renoveras. Av samhällena utanför är det Stenstorp och Broddetorp kvar. Dit är turen kommen i år.

Falköpings kommun får in en del sypunkter om olika saker och de går att ta del av på kommunens hemsida. En av dem gäller lekplatser i Stenstorp, att de som finns är slitna och att det behövs en ny och större. Gatuchefen Fredrik Johansson svarar att kommunen är medveten om att lekplatserna är slitna och att lekplatserna i Stenstorp kommer att renoveras under 2016.

– Vi har gjort en lekplatsinventering och den var klar 2012. Tekniska nämnden sköt till 4,5 miljoner och arbetet med att renovera påbörjades 2013. Tanken var att vi skulle vara klara 2015, men det var så mycket att göra så vi är inte klara än, berättar Fredrik Johansson för SLA.

En översyn har gjorts av hur många barn som bor vid de lekplatser som finns. Det har resulterat i att antalet lekplatser minskats från 47 till knappt 40. Kvar att renovera är tre lekplatser i Stenstorp, en i Broddetorp och ett antal i Falköping.

– I väldigt stora drag så har vi bytt ut det mesta på lekplatserna på grund att det varit slitet, berättar Fredrik Johansson.

Det finns en EU-standard för hur det ska se ut på en lekplats. Det handlar till exempel om vad för slags sand som ska användas och vilka avstånd mellan spjälor och trappor som gäller för att barn inte ska kunna fastna. Just sanden är ett vanligt fel enligt Fredrik Johansson.

– Nu använder vi sand som aldrig blir hård även om den blir blöt, utan den är stötdämpande.

Falköpings kommun har tre olika storlekar på lekplatser: Stor, medelstor och mindre. I Stenstorp blir det både medelstora och mindre lekplatser. I Broddetorp blir lekplatsen medelstor.

– Lekplatserna ska attrahera många olika ålderskategorier och utrustningen ska hålla en längre period för att ge en säker miljö för barnen, säger Fredrik Johansson.

Falköpings kommun får in en del sypunkter om olika saker och de går att ta del av på kommunens hemsida. En av dem gäller lekplatser i Stenstorp, att de som finns är slitna och att det behövs en ny och större. Gatuchefen Fredrik Johansson svarar att kommunen är medveten om att lekplatserna är slitna och att lekplatserna i Stenstorp kommer att renoveras under 2016.

– Vi har gjort en lekplatsinventering och den var klar 2012. Tekniska nämnden sköt till 4,5 miljoner och arbetet med att renovera påbörjades 2013. Tanken var att vi skulle vara klara 2015, men det var så mycket att göra så vi är inte klara än, berättar Fredrik Johansson för SLA.

En översyn har gjorts av hur många barn som bor vid de lekplatser som finns. Det har resulterat i att antalet lekplatser minskats från 47 till knappt 40. Kvar att renovera är tre lekplatser i Stenstorp, en i Broddetorp och ett antal i Falköping.

– I väldigt stora drag så har vi bytt ut det mesta på lekplatserna på grund att det varit slitet, berättar Fredrik Johansson.

Det finns en EU-standard för hur det ska se ut på en lekplats. Det handlar till exempel om vad för slags sand som ska användas och vilka avstånd mellan spjälor och trappor som gäller för att barn inte ska kunna fastna. Just sanden är ett vanligt fel enligt Fredrik Johansson.

– Nu använder vi sand som aldrig blir hård även om den blir blöt, utan den är stötdämpande.

Falköpings kommun har tre olika storlekar på lekplatser: Stor, medelstor och mindre. I Stenstorp blir det både medelstora och mindre lekplatser. I Broddetorp blir lekplatsen medelstor.

– Lekplatserna ska attrahera många olika ålderskategorier och utrustningen ska hålla en längre period för att ge en säker miljö för barnen, säger Fredrik Johansson.