16 jan 2016 06:00

16 jan 2016 06:00

Detaljplan har överklagats av grannar

FALKÖPING: Kvarteret Diamanten

Detaljplanen för kvarteret Diamanten i Falköping har överklagats av närboende. De anser inte att husen passar in i miljön, men det finns också oro för mer biltrafik och problem med parkeringar.

Den 14 december antog kommunfullmäktige i Falköping detaljplanen för kvarteret Diamanten. Det ligger vid korsningen Ållebergsvägen - Petter Ryttnings väg. Området består av Diamanten 1, 2 och 4 samt del av Gamla stan 2:26 och fastigheten ägs av Falköpings kommun.

Flerbostadshus

Detaljplanen, som stadsbyggnadsavdelningen tagit fram, gör det möjligt att bygga flerbostadshus, kontor och mindre verksamheter.

– Planen medger två stycken höghus, som högst åtta och nio våningar höga, säger Soroosh H Rad, planarkitekt.

Redan under samrådet kom många synpunkter.

– Ungefär 30 yttrande, drygt 20 från grannar och privatpersoner, resten var från myndigheter. De flesta som är negativa är de som bor i närheten.

Passar inte i miljön

Detaljplanen har också överklagats och det var väntat enligt Soroosh H Rad. I torsdags hade två överklaganden kommit in.

– De tycker inte att sådana höga hus passar in i stadsmiljön, speciellt inte nära Gamla stan. De är oroliga för biltrafik. Planen medger också etablering av handel och kontor i bottenvåningar, de är oroliga för det och hur ska man lösa problem med parkeringsplatser. Det är framför allt sådana grejer, säger Soroosh H Rad som tror att det kommer fler överklaganden innan tiden går ut den 28 januari.

Därefter skickas de till länsstyrelsen.

– Det tar ofta fem månader innan vi får beslutet. När vi får det kan både kommunen och grannar överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen, det kan kanske ta ett år att få beslut därifrån.

Den 14 december antog kommunfullmäktige i Falköping detaljplanen för kvarteret Diamanten. Det ligger vid korsningen Ållebergsvägen - Petter Ryttnings väg. Området består av Diamanten 1, 2 och 4 samt del av Gamla stan 2:26 och fastigheten ägs av Falköpings kommun.

Flerbostadshus

Detaljplanen, som stadsbyggnadsavdelningen tagit fram, gör det möjligt att bygga flerbostadshus, kontor och mindre verksamheter.

– Planen medger två stycken höghus, som högst åtta och nio våningar höga, säger Soroosh H Rad, planarkitekt.

Redan under samrådet kom många synpunkter.

– Ungefär 30 yttrande, drygt 20 från grannar och privatpersoner, resten var från myndigheter. De flesta som är negativa är de som bor i närheten.

Passar inte i miljön

Detaljplanen har också överklagats och det var väntat enligt Soroosh H Rad. I torsdags hade två överklaganden kommit in.

– De tycker inte att sådana höga hus passar in i stadsmiljön, speciellt inte nära Gamla stan. De är oroliga för biltrafik. Planen medger också etablering av handel och kontor i bottenvåningar, de är oroliga för det och hur ska man lösa problem med parkeringsplatser. Det är framför allt sådana grejer, säger Soroosh H Rad som tror att det kommer fler överklaganden innan tiden går ut den 28 januari.

Därefter skickas de till länsstyrelsen.

– Det tar ofta fem månader innan vi får beslutet. När vi får det kan både kommunen och grannar överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen, det kan kanske ta ett år att få beslut därifrån.