20 jan 2016 06:00

20 jan 2016 06:00

Föreslår beslut om demenscentrum

FALKÖPING: Vill att bygget ska vara klart 2018

Ett beslut om att bygga ett demenscentrum vid Fåraberget verkar nu komma närmare. Detta efter ett nytt beslut av socialnämnden.
Men oppositionen vill fortfarande att centrumet förläggs inom sjukhusområdet.

Redan 2013 antog socialnämnden en plan för den framtida demensvården i Falköpings kommun. En del i planen var att det saknas ett centrum för demensvården och att den nationella utvecklingen ökar just det behovet.

Placering

Frågan har sedan diskuterats i olika instanser och i kommunfullmäktige i oktober 2015 var det livlig debatt om var centrumet ska placeras. Majoriteten vill förlägga det till det framväxande bostadsområdet Fåraberget medan Moderaterna och Liberalerna vill i stället att man utnyttjar de psykiatrilokaler som i framtiden blir tomma.

Tagit beslut

Nu verkar dock det förstnämnda alternativet komma allt närmare.

Socialnämnden har nämligen nu beslutat att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge berörda nämnder i uppdrag att fatta beslut för ”uppförandet av ett demenscentrum på tomt vid Fåraberget i Falköping i enlighet med av socialnämnden angiven inriktning och omfattning” som nämnden skriver i ett pressmeddelande. Målet är att ett demenscentrum ska stå färdigt för användning 2018.

Yrkande

I samband med beslutet har Moderaterna och Liberalerna återigen lämnat in ett yrkande angående att istället bygga inom sjukhusområdet.

De två partierna ställer sig dock bakom beslutet av behovet att bygga ett demenscentrum.

Enligt tidigare uppgifter beräknas bygget av centrumet vid Fåraberget kosta runt en kvarts miljard kronor.

Redan 2013 antog socialnämnden en plan för den framtida demensvården i Falköpings kommun. En del i planen var att det saknas ett centrum för demensvården och att den nationella utvecklingen ökar just det behovet.

Placering

Frågan har sedan diskuterats i olika instanser och i kommunfullmäktige i oktober 2015 var det livlig debatt om var centrumet ska placeras. Majoriteten vill förlägga det till det framväxande bostadsområdet Fåraberget medan Moderaterna och Liberalerna vill i stället att man utnyttjar de psykiatrilokaler som i framtiden blir tomma.

Tagit beslut

Nu verkar dock det förstnämnda alternativet komma allt närmare.

Socialnämnden har nämligen nu beslutat att föreslå kommunstyrelsen att besluta om att ge berörda nämnder i uppdrag att fatta beslut för ”uppförandet av ett demenscentrum på tomt vid Fåraberget i Falköping i enlighet med av socialnämnden angiven inriktning och omfattning” som nämnden skriver i ett pressmeddelande. Målet är att ett demenscentrum ska stå färdigt för användning 2018.

Yrkande

I samband med beslutet har Moderaterna och Liberalerna återigen lämnat in ett yrkande angående att istället bygga inom sjukhusområdet.

De två partierna ställer sig dock bakom beslutet av behovet att bygga ett demenscentrum.

Enligt tidigare uppgifter beräknas bygget av centrumet vid Fåraberget kosta runt en kvarts miljard kronor.