23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 09:11

Gudhemsgården frias efter självmord

FALKÖPING

Patienten begick självmord efter att ha blivit utskriven från Gudhemsgården.
Nu frias institutionen från allt ansvar.

Patienten hade vårdats på Gudhemsgården med stöd av lagen om vård av missbrukare (LVM). Personen skrevs ut efter att LVM slutat gälla.

Boende

Han blev genom socialtjänsten i sin hemkommun erbjuden ett tillfälligt boende.

Några dagar därefter fanns det ett möte med socialtjänsten inplanerat för planering av personens vardag – så att denne skulle kunna hålla sig borta från drogerna.

Lex Maria

Men två veckor efter att patienten blivit utskriven från Gudhemsgården begick patienten självmord.

Verksamhetsdirektören vid Statens institutionsstyrelse gjorde en lex Maria-anmälan för att utreda händelsen. Nyligen kom beslutet där Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) friar Gudhemsgården.

Man bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet.

Riskbedömning

Ivo granskade händelsen och Gudhemsgårdens interna utredning där det framgår att det gjordes en riskbedömning - och att det då inte framkom att patienten hade några själmordstankar eller planerade att ta sitt liv. Gudhemsgården ansåg att de inte hade brustit i vården av patienten.

Erbjöds läkare

Patienten erbjöds också samtal med läkare inför utskrivningen – vilket patienten avböjde.

Ivo skriver i sitt beslut att vårdgivarens slutsatser var rimliga och att det inte finns några andra särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas därmed.

Patienten hade vårdats på Gudhemsgården med stöd av lagen om vård av missbrukare (LVM). Personen skrevs ut efter att LVM slutat gälla.

Boende

Han blev genom socialtjänsten i sin hemkommun erbjuden ett tillfälligt boende.

Några dagar därefter fanns det ett möte med socialtjänsten inplanerat för planering av personens vardag – så att denne skulle kunna hålla sig borta från drogerna.

Lex Maria

Men två veckor efter att patienten blivit utskriven från Gudhemsgården begick patienten självmord.

Verksamhetsdirektören vid Statens institutionsstyrelse gjorde en lex Maria-anmälan för att utreda händelsen. Nyligen kom beslutet där Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) friar Gudhemsgården.

Man bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet.

Riskbedömning

Ivo granskade händelsen och Gudhemsgårdens interna utredning där det framgår att det gjordes en riskbedömning - och att det då inte framkom att patienten hade några själmordstankar eller planerade att ta sitt liv. Gudhemsgården ansåg att de inte hade brustit i vården av patienten.

Erbjöds läkare

Patienten erbjöds också samtal med läkare inför utskrivningen – vilket patienten avböjde.

Ivo skriver i sitt beslut att vårdgivarens slutsatser var rimliga och att det inte finns några andra särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas därmed.