26 jan 2016 06:00

26 jan 2016 06:00

Bebis hade bruten arm

FALKÖPING: Mamma anmälde vårdcentral till Ivo

Det knäckte till när mamman lyfte upp sin bebis ur sängen. Läkaren bedömde att det handlade om en skada från födseln. I själva verket var armen bruten.

Mamman sökte läkarvård för sin fyra månaders gamla bebis den 23 oktober 2014. Men enligt läkaren på Närhälsans vårdcentral i Floby berodde orörligheten i barnets arm på en plexusskada som uppstod vid förlossningen.

Slitskada

Detta trots att mamman berättade att barnet innan händelsen i sängen kunnat lyfta på och använda armen. Plexusskada är en slitskada som kan drabba nerverna till arm och hand.

Ingen smärta

En vecka senare kom mamman och barnet tillbaka för programenlig vaccination.

Armen såg då sämre ut, var ännu mera slapp och de fick en remiss till barnkliniken där det konstaterades en spiralfraktur på vänster överarm. Ytterligare två dagar senare pratades den remitterade läkaren och mamman vid på telefon.

Där framkom det att barnet inte hade visat någon smärtreaktion i armen efter händelsen.

Mamman var därför orolig för att barnet hade en skelettsjukdom och barnet fick därför en remiss till ortopeden för vidare utredning. Mamman anmälde därefter Närhälsans vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för den dröjande diagnosen.

Lyssna på föräldrar

Tillsynsmyndigheten konstaterar i sitt beslut att barnet fick en vårdskada till följd av att behövliga åtgärder inte vidtogs vid läkarbesöket den 23 oktober.

Men Ivo klandrar ändå inte läkaren eftersom barnet inte visade några tecken på allvarlig skelettskada.

Man påtalar dock att det är viktigt att lyssna på föräldrarna eftersom det är de som är experter på sina barn.

Mamman sökte läkarvård för sin fyra månaders gamla bebis den 23 oktober 2014. Men enligt läkaren på Närhälsans vårdcentral i Floby berodde orörligheten i barnets arm på en plexusskada som uppstod vid förlossningen.

Slitskada

Detta trots att mamman berättade att barnet innan händelsen i sängen kunnat lyfta på och använda armen. Plexusskada är en slitskada som kan drabba nerverna till arm och hand.

Ingen smärta

En vecka senare kom mamman och barnet tillbaka för programenlig vaccination.

Armen såg då sämre ut, var ännu mera slapp och de fick en remiss till barnkliniken där det konstaterades en spiralfraktur på vänster överarm. Ytterligare två dagar senare pratades den remitterade läkaren och mamman vid på telefon.

Där framkom det att barnet inte hade visat någon smärtreaktion i armen efter händelsen.

Mamman var därför orolig för att barnet hade en skelettsjukdom och barnet fick därför en remiss till ortopeden för vidare utredning. Mamman anmälde därefter Närhälsans vårdcentral till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för den dröjande diagnosen.

Lyssna på föräldrar

Tillsynsmyndigheten konstaterar i sitt beslut att barnet fick en vårdskada till följd av att behövliga åtgärder inte vidtogs vid läkarbesöket den 23 oktober.

Men Ivo klandrar ändå inte läkaren eftersom barnet inte visade några tecken på allvarlig skelettskada.

Man påtalar dock att det är viktigt att lyssna på föräldrarna eftersom det är de som är experter på sina barn.