28 jan 2016 06:00

28 jan 2016 06:00

Vartoftabor vann vindkraftsstrid

FALKÖPING

Flera Vartoftabor överklagade Länsstyrelsens beslut om vindkraftverk. Nu har domen kommit och mark- och miljödomstolen river upp beslutet.

Eolus vind AB fick i somras tillstånd av Länsstyrelsen att sätta upp ett vindkraftverk på fastigheten Falköping Vartofta 2:7, cirka 650 meter väster om Vartoftasjön.

Vindkraftverket skulle mäta 175 meter.

Men 15 fastighetsägare protesterade och drog Länsstyrelsen och Eolus inför mark- och miljödomstolen.

Flera framförde argument som att större hänsyn måste tas till fågellivet vi sjön. Bland annat ska röd glada och kärrhök häcka i närheten och flyttfåglar stannar till på platsen och vilar.

Barnens sömn

Vartoftasjön ingår också i Falköpings kommuns naturvårdsprogram och området är utpekat som ett riksintresse för naturvården. En fastighetsägare jämför området med ett Hornborgasjön i miniatyr.

Andra fastighetsägare riktade in sig på att vindkraftverket skulle byggas bara ett par hundra meter från bostäderna. Ett par ska göra om sin sommarbostad till permanentboende men klarar på grund av sjukdom inte av höga ljud.

Inpå knuten

Ett annat par är oroligt över sina barns sömn, medan en tredje boende menar att värdet på bostäderna skulle sjunka vid ett vindkraftsbygge så nära inpå knuten.

Överklagande till mark- och miljööverdomstolen ska ske senast den 16 februari.

Eolus vind AB fick i somras tillstånd av Länsstyrelsen att sätta upp ett vindkraftverk på fastigheten Falköping Vartofta 2:7, cirka 650 meter väster om Vartoftasjön.

Vindkraftverket skulle mäta 175 meter.

Men 15 fastighetsägare protesterade och drog Länsstyrelsen och Eolus inför mark- och miljödomstolen.

Flera framförde argument som att större hänsyn måste tas till fågellivet vi sjön. Bland annat ska röd glada och kärrhök häcka i närheten och flyttfåglar stannar till på platsen och vilar.

Barnens sömn

Vartoftasjön ingår också i Falköpings kommuns naturvårdsprogram och området är utpekat som ett riksintresse för naturvården. En fastighetsägare jämför området med ett Hornborgasjön i miniatyr.

Andra fastighetsägare riktade in sig på att vindkraftverket skulle byggas bara ett par hundra meter från bostäderna. Ett par ska göra om sin sommarbostad till permanentboende men klarar på grund av sjukdom inte av höga ljud.

Inpå knuten

Ett annat par är oroligt över sina barns sömn, medan en tredje boende menar att värdet på bostäderna skulle sjunka vid ett vindkraftsbygge så nära inpå knuten.

Överklagande till mark- och miljööverdomstolen ska ske senast den 16 februari.