30 jan 2016 06:00

30 jan 2016 06:00

Så mycket buss åker man i Falköping

FALKÖPING

Falköpingsbor gör fler och fler resor med buss.
Detta enligt Västtrafiks statistik.

På rälsen blev Västtrafik en förlorare när kontaktledningarna ska bytas ut mellan Falköping och Skövde. Många avgångar till Göteborg är inställda fram till hösten.

Men på Falköpings gator gjorde man dock succé .

12 procent

Att resa med stadstrafiken i Falköping har nämligen blivit allt mer populärt. Under 2015 gjordes nära 340 000 resor med bussarna.

Detta innebär en ökning med över 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Tätare trafik

Den stora förklaringen enligt Västtrafik är en förändring som gjordes i slutet av 2014.

Då införde reseföretaget 20-minuterstrafik på både linje ett och två.

Tidigare var det halvtimmestrafik på sträckorna dagtid.

Att köra tätare trafik är en bidragande anledning till den stora ökningen av bussresenärer i Falköpings stadstrafik.

– Det är väldigt roligt att resandet med stadstrafiken ökar. Det visar att vi har satsat rätt och att kollektivtrafiken är attraktiv för våra kunder, säger André Sellén, trafikchef för Nobina som kör all linjetrafik i Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Ökat och ökat

Kollektivtrafiken i Falköping har ökat stadigt under en längre period.

Sedan 2007 har antalet resor med busslinjerna i staden ökat med över 80 procent.

Många linjer

Totalt i Västra Götalands-regionen reser varje dag cirka 390 000 personer på Västtrafiks omkring 900 linjer.

På rälsen blev Västtrafik en förlorare när kontaktledningarna ska bytas ut mellan Falköping och Skövde. Många avgångar till Göteborg är inställda fram till hösten.

Men på Falköpings gator gjorde man dock succé .

12 procent

Att resa med stadstrafiken i Falköping har nämligen blivit allt mer populärt. Under 2015 gjordes nära 340 000 resor med bussarna.

Detta innebär en ökning med över 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Tätare trafik

Den stora förklaringen enligt Västtrafik är en förändring som gjordes i slutet av 2014.

Då införde reseföretaget 20-minuterstrafik på både linje ett och två.

Tidigare var det halvtimmestrafik på sträckorna dagtid.

Att köra tätare trafik är en bidragande anledning till den stora ökningen av bussresenärer i Falköpings stadstrafik.

– Det är väldigt roligt att resandet med stadstrafiken ökar. Det visar att vi har satsat rätt och att kollektivtrafiken är attraktiv för våra kunder, säger André Sellén, trafikchef för Nobina som kör all linjetrafik i Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Ökat och ökat

Kollektivtrafiken i Falköping har ökat stadigt under en längre period.

Sedan 2007 har antalet resor med busslinjerna i staden ökat med över 80 procent.

Många linjer

Totalt i Västra Götalands-regionen reser varje dag cirka 390 000 personer på Västtrafiks omkring 900 linjer.