03 feb 2016 06:00

03 feb 2016 06:00

Kommunen vill ha in synpunkter

FALKÖPING

Falköpings kommun startar nu arbetet med en ny översiktsplan för kommunens framtida utveckling. Under våren kommer de samla in åsikter, synpunkter och idéer från allmänheten.
– Ta chansen att vara med och påverka, uppmanar kommunalrådet Conny Johansson, (S).

Under drygt ett och ett halvår kommer Falköpings kommun arbeta med att ta fram en ny översiktsplan som ska ange vilka visioner som ska styra hur kommunen utvecklas mellan åren 2017 - 2030.

– En sådan här plan görs ungefär var sjätte år för att uppdatera planen efter samtiden, säger Conny Johansson.

Översiktsplanen innehåller bland annat delar som nya bostadsområden, etableringsområden för nya industrier och lokaltrafiken.

Synpunkter först

Kommunen öppnar nu upp en dialog med kommuninvånarna för att få in synpunkter och förslag.

– Denna gång jobbar vi helt förutsättningslös och har inte utformat något specifikt förslag, utan vi vill höra vad medborgarna har att säga först, säger Alexander Kouzmine som är planarkitekt och projektledare.

– Vi tror att de har bättre kunskap och insikt om vad som behövs, exempelvis vet ju Åsarpsborna mer om hur de vill att Åsarp ska se ut än vad vi vet, säger Erna Pezic, chef för stadsbyggnadsavdelningen.

Möten och plattform

Under våren kommer det hållas 13 dialogmöten på olika platser runt om i kommunen, både inne i Falköping och ute på småorterna.

– Vi hoppas på en konstruktiv dialog som inte bara går ut på att skälla på kommunen, säger Conny Johansson.

Förutom mötena, kommer allmänheten även kunna lämna sina förslag på en digital plattform som finns på kommunens hemsida.

– Det är en tom karta där vem som helst kan lägga till en punkt, dra ett sträck eller markera en yta och förklara vilken förändring de vill göra, säger Kouzmine.

– Ta den här chansen att vara med och påverka, uppmanar Conny Johansson avslutningsvis.

Under drygt ett och ett halvår kommer Falköpings kommun arbeta med att ta fram en ny översiktsplan som ska ange vilka visioner som ska styra hur kommunen utvecklas mellan åren 2017 - 2030.

– En sådan här plan görs ungefär var sjätte år för att uppdatera planen efter samtiden, säger Conny Johansson.

Översiktsplanen innehåller bland annat delar som nya bostadsområden, etableringsområden för nya industrier och lokaltrafiken.

Synpunkter först

Kommunen öppnar nu upp en dialog med kommuninvånarna för att få in synpunkter och förslag.

– Denna gång jobbar vi helt förutsättningslös och har inte utformat något specifikt förslag, utan vi vill höra vad medborgarna har att säga först, säger Alexander Kouzmine som är planarkitekt och projektledare.

– Vi tror att de har bättre kunskap och insikt om vad som behövs, exempelvis vet ju Åsarpsborna mer om hur de vill att Åsarp ska se ut än vad vi vet, säger Erna Pezic, chef för stadsbyggnadsavdelningen.

Möten och plattform

Under våren kommer det hållas 13 dialogmöten på olika platser runt om i kommunen, både inne i Falköping och ute på småorterna.

– Vi hoppas på en konstruktiv dialog som inte bara går ut på att skälla på kommunen, säger Conny Johansson.

Förutom mötena, kommer allmänheten även kunna lämna sina förslag på en digital plattform som finns på kommunens hemsida.

– Det är en tom karta där vem som helst kan lägga till en punkt, dra ett sträck eller markera en yta och förklara vilken förändring de vill göra, säger Kouzmine.

– Ta den här chansen att vara med och påverka, uppmanar Conny Johansson avslutningsvis.

  • Anna Leijon