06 feb 2016 06:00

06 feb 2016 06:00

"Allas hus" i Borgunda

FALKÖPING: Sökt pengar hos Boverket

En ny bygdegård är på gång i Borgunda. Ett ”Allas hus”.
– Bygdegården ska bli navet i den här byn. Den ska stå för det moderna, säger Anders Schönborg, ordförande i bygdegårdsföreningen, och tillägger att man också tänker klimatsmart.

I Borgunda finns en bygdegård som är byggd 1952, den har fyllt sin funktion men nu har tiden kommit i kapp den, som ordföranden Anders Schönborg uttrycker det. Så nu satsar man på en ny bygdegård, ett ”Allas hus”.

– Bygdegårdsföreningen har fått möjlighet att köpa församlingshemmet relativt förmånligt av kyrkan, det blir till gagn för hela bygden.

Den byggnaden är i två plan och en riktig hiss ska installeras för att alla ska kunna ta sig till andra våning.

– Det ska bli ett välutrustat kök. Vi ska ha vassa uppkopplingar så man kan sitta här och jobba, säger Anders Schönborg och radar upp många tänkbara aktiviteter i huset: Se fotbollsmatcher, opera från Metropolitan, teater, konserter, ungdomsverksamhet, matlagningskurser och workshops.

Men ”Allas hus ” kostar så klart pengar, ungefär sju miljoner kronor. Borgunda bygdegårdsförening har sökt pengar hos Falköpings kommun och blivit lovad drygt 2,1 miljoner kronor.

– Vi har sökt statligt bidrag hos Boverket med 50 procent (3,5 miljoner). För att man ska kunna söka hos Boverket så måste man ha ett beviljat stöd av kommunen på 30 procent.

Det ger 5,6 miljoner.

– Vi är övertygade om att vi klarar en viss skuldsättning och sedan finns det andra bidrag man kan söka också i sådana här sammanhang.

I maj väntas besked från Boverket.

– Vi har fått höra att det är den mest gedigna ansökan de fått in någon gång, den fyller en pärm. Till och med Bygdegårdarnas riksförbund tycker vår ansökan är unik.

Om allt går som det ska tror Anders Schönborg att ”Allas hus” kan vara verklighet i slutet av 2017 eller början av 2018.

I Borgunda finns en bygdegård som är byggd 1952, den har fyllt sin funktion men nu har tiden kommit i kapp den, som ordföranden Anders Schönborg uttrycker det. Så nu satsar man på en ny bygdegård, ett ”Allas hus”.

– Bygdegårdsföreningen har fått möjlighet att köpa församlingshemmet relativt förmånligt av kyrkan, det blir till gagn för hela bygden.

Den byggnaden är i två plan och en riktig hiss ska installeras för att alla ska kunna ta sig till andra våning.

– Det ska bli ett välutrustat kök. Vi ska ha vassa uppkopplingar så man kan sitta här och jobba, säger Anders Schönborg och radar upp många tänkbara aktiviteter i huset: Se fotbollsmatcher, opera från Metropolitan, teater, konserter, ungdomsverksamhet, matlagningskurser och workshops.

Men ”Allas hus ” kostar så klart pengar, ungefär sju miljoner kronor. Borgunda bygdegårdsförening har sökt pengar hos Falköpings kommun och blivit lovad drygt 2,1 miljoner kronor.

– Vi har sökt statligt bidrag hos Boverket med 50 procent (3,5 miljoner). För att man ska kunna söka hos Boverket så måste man ha ett beviljat stöd av kommunen på 30 procent.

Det ger 5,6 miljoner.

– Vi är övertygade om att vi klarar en viss skuldsättning och sedan finns det andra bidrag man kan söka också i sådana här sammanhang.

I maj väntas besked från Boverket.

– Vi har fått höra att det är den mest gedigna ansökan de fått in någon gång, den fyller en pärm. Till och med Bygdegårdarnas riksförbund tycker vår ansökan är unik.

Om allt går som det ska tror Anders Schönborg att ”Allas hus” kan vara verklighet i slutet av 2017 eller början av 2018.