09 feb 2016 06:00

09 feb 2016 06:00

Nära få bukt med panncentralen

FALKÖPING: "Det går åt rätt håll"

För höga utsläpp av metaller.

Nästan 60 registrerade händelser på 15 år.
Men nu verkar panncentralen i Marjarp var på rätt väg.

I september 2012 beslutade Miljönämnden östra Skaraborg (Mös) att ge ett föreläggande till Falbygdens Energi AB i samband med den att den nya pannan togs i bruk.

Inga prov

Det innebar att företaget skulle ta prover och analysera halterna av metall och kväve i utgående kondensat från panncentralen i Marjarp.

Men ett halvår senare kritiserade Mös Falbygdens energi eftersom inga provtagningar hade gjorts.

Inget allvarligt

Totalt 57 händelser finns registrerade hos Mös gällande panncentralen sedan 2001. Men inte någon händelse har varit av det allvarligare slaget.

– Nej, inga större grejer och det går åt rätt håll, säger Fredrik Schelp, miljöinspektör på Mös till SLA.

Pannorna har separata reningssystem, och företaget kan testa dem var för sig.

När man fått två prover efter varandra som visar att man ligger under gränsen kan man återgå till normal provtagning. Och där är man snart.

Panna 1 har redan fått grönt ljus.

Snart panna 2 också, enligt fjärrvärmechefens färska mejlsvar till Mös som handlar om provet i januari och som berör Marjarp 2.

”Analysen visar att vi klarar våra begränsningsvärden för metaller ännu en månad, kromhalten var precis över begränsningsvärdet men räknar man bort mätonoggrannheten så klarar vi gränsen utan problem”skriver Anders Tigell som är affärsområdeschef för Falbygdens energis fjärrvärme.

Gemensamt

Han fortsätter: ”Tyvärr så hade provflaskan för susp- och ammoniumnitrogen gått sönder, men ett nytt prov är på gång.”

Han skriver vidare att man kommer att ta ett gemensamt kondensatprov på både Marjarp 1 och Marjarp 2 nu i februari enligt kontrollprogrammet.

Intern kontroll

”Vi kommer även att ta ett separat prov på bara Marjarp II för intern kontroll.” avslutar han.

SLA har sökt Anders Tigell för en kommentar, dock utan resultat.

I september 2012 beslutade Miljönämnden östra Skaraborg (Mös) att ge ett föreläggande till Falbygdens Energi AB i samband med den att den nya pannan togs i bruk.

Inga prov

Det innebar att företaget skulle ta prover och analysera halterna av metall och kväve i utgående kondensat från panncentralen i Marjarp.

Men ett halvår senare kritiserade Mös Falbygdens energi eftersom inga provtagningar hade gjorts.

Inget allvarligt

Totalt 57 händelser finns registrerade hos Mös gällande panncentralen sedan 2001. Men inte någon händelse har varit av det allvarligare slaget.

– Nej, inga större grejer och det går åt rätt håll, säger Fredrik Schelp, miljöinspektör på Mös till SLA.

Pannorna har separata reningssystem, och företaget kan testa dem var för sig.

När man fått två prover efter varandra som visar att man ligger under gränsen kan man återgå till normal provtagning. Och där är man snart.

Panna 1 har redan fått grönt ljus.

Snart panna 2 också, enligt fjärrvärmechefens färska mejlsvar till Mös som handlar om provet i januari och som berör Marjarp 2.

”Analysen visar att vi klarar våra begränsningsvärden för metaller ännu en månad, kromhalten var precis över begränsningsvärdet men räknar man bort mätonoggrannheten så klarar vi gränsen utan problem”skriver Anders Tigell som är affärsområdeschef för Falbygdens energis fjärrvärme.

Gemensamt

Han fortsätter: ”Tyvärr så hade provflaskan för susp- och ammoniumnitrogen gått sönder, men ett nytt prov är på gång.”

Han skriver vidare att man kommer att ta ett gemensamt kondensatprov på både Marjarp 1 och Marjarp 2 nu i februari enligt kontrollprogrammet.

Intern kontroll

”Vi kommer även att ta ett separat prov på bara Marjarp II för intern kontroll.” avslutar han.

SLA har sökt Anders Tigell för en kommentar, dock utan resultat.